Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé partie statistické fyziky a termodynamiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02PPSF ZK 1P+1S
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Igor Jex, Jaroslav Novotný
Cvičící:
Igor Jex, Jaroslav Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět prohlubuje poznatky z některých důležitých partií termodynamikya statistická fyzika, jako například pojem matice hustoty a práce s ní, vlastnosti neideálních plynů, mikroskopický popis fázových přechodů, základní vlastnosti degenerovaného Fermiho plynu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní poznatky fenomenologické termodynamiky2. Základy statistické fyziky3. Statistický operátor4. Neideální plyny I5. Neideální plyny II6. Fermiho plyn I7. Fermiho plyn II8. Fluktuace fyzikálních veličin9. Mikroskopické modely a fázové přechody10. Isingův model11. Základy kinetické teorie12. Transportní jevy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura[1] R. Balian: From microphysics to macrophysics I, II, Springer, New York, 2007.[2] L. E. Reichl, A modern course in statistical Physics, Wiley VCH, 2016Doporučená literatura[2] J. Kvasnica: Termodynamika, SNTL Praha, 1965.[3] J. Kvasnica: Statistická fyzika, Academia Praha, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6583206.html