Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Internetová a počítačová gramotnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12IPG Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Studenti si zopakují základy fungování počítačových sítí, seznámí se se specifiky síťových zdrojů a pravidel ČVUT, seznámí se s vybranými právními otázkami a budou schopni získané vědomosti prezentovat formou posteru.

Požadavky:

Základy práce s počítači.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT).

2. Základy Internetu a služeb Internetu, adresy, systém jmen, NAT

3. Počítačová internetová síť ČVUT, PASNET, CESNET, mezinárodní konektivita, IP telefonie na ČVUT, SIP/ENUM.

4. Pravidla používání sítě ČVUT. Pravidla používání IS ČVUT. Zásady pro používání akademických sítí a počítačových programů určených pro výuku.

5. Elektronické informační zdroje na ČVUT - knihovní služby.

6. Autorský zákon, Zákon o ochraně osobních údajů (z hlediska zpracování dat na počítačích).

7. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na počítačích, ergonomie.

8. Tvorba dokumentů. Práce se šablonami. Grafický manuál ČVUT.

9. Základy, možnosti a limity textových editorů a DTP systémů.

10. Základy počítačové typografie

11. Cloud computing. Moderní formy sdílení.

12. Tvorba posterů.

Osnova cvičení:

N/A

Cíle studia:

Znalosti:

Specifická pravidla akademických sítí, český autorský zákon, základy typografie.

Schopnosti:

Prezentovat dané téma formou přehledného posteru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W. Odom, Počítačové sítě - Bez předchozích znalostí, Computer Press, Praha, 2005, ISBN: 80-251-0538-5.

Doporučená literatura:

[1] http://www.cvut.cz/informace-pro-media/graficky-manual

[2] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/12arch/ipg.html

Studijní pomůcky:

[1] učebny Tn124 a Tn310

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1148306.html