Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Praktikum z anorganické chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ANPR KZ 4 0+4 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Základní praktické cvičení pojednávající o syntéze a charakterizaci

anorganických sloučenin. Studenti se seznamují s přípravou anorganických látek

reakcemi acidobazickými, redoxními, komplexotvornými a s procesy na suché cestě.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu obecné chemie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod. Přehled zařízení, nádobí a vybavení v laboratoři. Zábrusové nádobí a práce s ním, sestavování aparatur. Práce se sklem.

2. Chemické výpočty. Vyjadřování koncentrací, výpočty z chemických rovnic, příprava a ředění roztoků.

3. Bezpečnostní opatření pro práci v laboratořích. Přehled nebezpečných látek. Zásady první pomoci při nehodě v laboratoři.

4. Acidobazické reakce. Příprava solí anorganických kyselin ve vodných prostředích. Příprava solí vícesytných kyselin. Iso a heteropolykyseliny a jejich soli.

5. Redoxní reakce. Příprava prvků, sloučenin obsahujících prvky v neobvykle vysokých nebo nízkých oxidačních číslech.

6. Komplexotvorné reakce. Příprava komplexních sloučenin přechodných prvků. Monodentátní a polydentátní ligandy. Běžné organické ligandy a jejich komplexy.

7. Reakce na suché cestě. Příprava prvků a sloučenin za vysokých teplot. Moderní anorganické materiály pro materiálové vědy a materiály s fyzikálně zajímavými vlastnostmi. Nízkotající slitiny.

8. Syntézy v nevodných prostředích. Příprava materiálů moderní anorganické chemie v nevodných rozpouštědlech. Odlišný průběh procesů v nevodných rozpouštědlech od vodných roztoků.

V oddílech 4-8 se posluchači seznamují s metodami izolace anorganických látek.

9. Vzorový protokol, publikace výsledků.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu anorganické chemie získají posluchači znalosti z oblasti syntézy a

charakterizace anorganických sloučenin.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost samostatně provádět syntetické a práce v

oblasti anorganické chemie a charakterizovat příslušné sloučeniny.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Rohovec J.: (L)učebnice anorganické chemie, nakladatelství UK, Praha 2003

Doporučená literatura:

[1] Podlaha J., Podlahová J.: Cvičení z preparativní anorganické chemie, Nakladatelství UK, Praha 1993

Poznámka:

Praktikum z anorganické chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12077405.html