Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16VJZ Z,ZK 4 3P+1C
Garant předmětu:
Tomáš Trojek
Přednášející:
Lenka Thinová
Cvičící:
Lenka Thinová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je přípravou absolventů na řešení legislativních aspektů v procesu vyřazování. Seznamuje s platnou legislativou, týkající se radiační ochrany, požadavků na vzdělání a odbornou způsobilost pracovníků při nakládání s odpady a vyřazování pracovišť III. a IV. kategorie z provozu. Pracuje s podstatnými body zákonů a prováděcích právních předpisů, týkajících se přípravy, provedení vyřazení pracoviště včetně legislativních požadavků na ochranu zaměstnanců a ŽP proti ozáření a nakládání s odpady při jejich kategorizaci, přepravě a uložení.

Požadavky:

---

Osnova přednášek:

1.Požadavky na perfektní dokumentaci a záznamy. Použití a centralizace kontrolních a monitorovacích systémů; Použití centralizovaných řídicích a plánovacích nástrojů.

2.Optimalizace – dismantling. Výběr fragmentačních a dekontaminačních technik, jejich kombinace (katalog Řež). Pravidla a stanovení cíle pro minimalizaci ozáření – limity a optimalizace, kolektivní dávka.

3.Optimalizace postupů pro snížení ozáření, úloha dekontaminace osob.

4.Výpočty či modelové výpočty ozáření na základě naměřených dat (VISIPLAN – dostupný na KDAIZ, MCNP – součást výuky), RESRAD – volně dostupný.

5.Závěrečné měření a vynětí pracoviště /lokality z působnosti atomové legislativy.

6.Sanace a rekultivace – metody, ověřování výsledků procesů sanace, rekultivace, likvidace; legislativní rámec. Metody sanace. Scénáře pro využití sanovaného území.

7.Moderní trendy v problematice vyřazování – metody, přístupy, technologie.

8.Zpracování projektu jako samostatná práce – zadání projektu, vysvětlení, rozvaha k řešení, diskuse, možné limitace a konflikty zájmů.

9.Samostatná práce: vypracování dokumentace v souladu s požadavky legislativy na dané téma.

10.Prezentace projektu, kritické zhodnocení.

11.Exkurze – horká komora.

Osnova cvičení:

Obsahem cvičení bude aktuální problematika v návaznosti na probranou látku – řešení příkladů z praxe při zpracování dokumentace, příklady řešení konkrétních situací při vyřazování v ČR i v zahraničí, postup při vypracovávání dokumentace. Cvičení proběhne ve spolupráci s odborníky českých firem, provádějících vyřazování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

2.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. v platném znění

3.Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 377/2016Sb. v platném znění

4.IAEA Safety Standarts Series No. GSR Part 6, Decommissioning of Facilities, Vienna, 2014

5.IAEA Safety Standarts Series No. GSR Part 9, Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment, Vienna, 2018

Doporučená literatura:

6.IAEA Safety Standarts Series No. WS-G-2.1 Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors, Vienna, 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6347406.html