Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měřící metody elektroniky a optiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MMEO ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Ladislav Pína
Přednášející:
Ladislav Pína
Cvičící:
Ladislav Pína
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Predmet pojednává o vybranych merících metodách fyzikální elektroniky a optiky zahrnujících typická merení svazku fotonu a iontu pri experimentech v moderních fyzikálních laboratorích.

Jmenovite: Merení extrémne malych elektrickych proudu. Merení extrémne nízkych intensit svetla. Synchronní detekce a vrátkované integrátory. Merení extrémne vysokych intensit svetla. Nanosekundová a pikosekundová impulsní technika. Merení nanosekundovych, pikosekundovych a femtosekundovych impulsu. Detekce v IR, UV, XUV, SXR, XR a HXR oblastech zárení. Mnohokanálová analyza. Spektrometrie zárení. Merení rychlosti, hmotnosti a stupne ionisace svazku nabitych cástic. Merení extrémne velkych elektrickych proudu a magnetickych polí. Téz je zahrnuto zobrazování a metrologie mikro a nano objeku spolu s charakterizací optickych ploch.

Požadavky:

Základní přednášky z matematiky a fyziky, atomové fyziky, elektřiny a magnetismu, teorie elmag pole, optiky a elektronických obvodů.

Osnova přednášek:

Předmět pojednává o vybraných měřících metodách fyzikální elektroniky a optiky zahrnujících typická měření svazku fotonu a iontu při experimentech v moderních fyzikálních laboratořích.

Jmenovitě: Měření extrémně malých elektrických proudů. Měření extrémně nízkých intensit světla. Synchronní detekce a vrátkované integrátory. Měření extrémně vysokých intensit světla. Nanosekundová a pikosekundová impulsní technika. Měření nanosekundových, pikosekundových a femtosekundových impulsů. Detekce v IR, UV, XUV, SXR, XR a HXR oblastech záření. Mnohokanálová analýza. Spektrometrie záření. Měření rychlosti, hmotnosti a stupně ionisace svazku nabitých částic. Měření extrémně velkých elektrických proudů a magnetických polí. Též je zahrnuto zobrazování a metrologie mikro a nano objektu spolu s charakterizací optických ploch.

Osnova cvičení:

Návrh bolometru pro vybrané aplikace. Návrh obvodu pro měření velkých impulsních proudů.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení se s moderními měřícími metodami ve fyzikální elektronice a optice

Schopnosti:

Aplikace moderních metod v laboratorní praxi

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Jar. Pavel: Elektronika

Doporučená literatura:

[1] Wolfe W.L.: Introduction to Imaging Spectrometers

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24712705.html