Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analytické výpočty a základy chemometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHEM ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Jiří Zima
Přednášející:
Jiří Zima
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška se věnuje základním principům chemometrie, v to zahrnujíc chyby v klasické a instrumentální analýze, teorii pravděpodobnosti, základní rozdělení dat, testování hypotéz, jednosměrné a dvousměrné testy, kalibrace metodou nejmenších čtverců, neparametrické testy. Část výpočtů je zaměřena na rovnice, řešení titrační stechiometrie redoxních, acidobazických, komplexních a srážecích reakcí, gravimetrii, výpočty pH, výpočty komplexotvorných rovnováh, výpočty v potenciometrii, coulometrii, spektrofotometrii a separačních metodách.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni zakončených kurzů základních chemických oborů pro odbornou chemii.

Osnova přednášek:

1.Problematika analýzy a jejích chyb. Základy teorie pravděpodobnosti.

2.Chyby klasických analytických metod. Zákon šíření chyb.

3.Základní rozdělení pravděpodobnosti.

4.Jednosměrné a dvousměrné testování hypotéz.

5.Chyby instrumentálních analytických metod.

6.Regrese metodou nejmenších čtverců. Korelace.

7.Kalibrační metody a prokládání experimentálních závislostí.

8.Neparametrické testy. Kontrola kvality. Vzorkování. Experimentální design.

9.Multivariantní statistické problémy.

10.Řešení rovnic. Titrační stechiometrie redoxních, neutralizačních, komplexotvorných a srážecích reakcí. Gravimetrická stechiometrie.

11.Výpočty pH. Výpočty v potenciometrii, coulometrii, spektrofotometrii a separačních metodách.

12.Řešení rovnováh vzniku komplexů. Hodnocení analytických výsledků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalost základních principů chemometrie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost správně ocenit chyby analytických výsledků a statisticky korektně zpracovat experimentální data.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Eckschlager K., Zima J., Císařová I.: Chemometrie, PřF UK Praha 1994.

[2] Miller J.C., Miller J.N.: Statistics for Analytical Chemistry, Ellis Horwood, New York 1993.

[3] Vláčil F. et al: Příklady z chemické a instrumentální analýzy, 4 th ed., Informatorium, Praha 1991.

Doporučená literatura:

[1] Coufal P., Bosáková Z., Čabala R., Suchánková J., Feltl L.: Seminář z analytické chemie, Teorie, příklady, cvičení, Karolinum, Praha 2001.

[2] Kotouček M.: Příklady z analytické chemie, RUP, Olomouc 1982.

[3] ADSTAT 2.0, TriloByte, statistical software 1995.

Poznámka:

Analytické výpočty a základy chemometrie

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24700905.html