Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ochrana životního prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ZOCH ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Helena Filipská
Přednášející:
Helena Filipská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška pojednává o škodlivých látkách, jejich vlivu na rostlinstvo a živočichy, včetně člověka. Podává přehled o metodách odběru vzorků ze životního prostředí a jejich analýzách za účelem kontroly koncentrace a šíření škodlivých látek, o postupech při stanovování limitů a o legislativě související se životním prostředím. Diskutuje problematiku migrace škodlivin v životním prostředí a způsoby a možnosti ochrany životního prostředí před znečišťováním.

Požadavky:

Studenti by měli znát základní chemické disciplíny, zejména fyzikální chemii, v rozsahu vyučovaném na bakalářském stupni.

Osnova přednášek:

1. Toxikologie, ekotoxikologie, toxicita, typy působení škodlivých látek, podstata účinků škodlivých látek.

2. Klasifikace škodlivin,způsoby příjmu, metabolismu a vylučování cizorodých látek.

3. Testy toxicity, limity, principy ochrany, ochrana při práci na chemických pracovištích.

4. Přehled legislativy ČR týkající se životního prostředí.

5. Analýza a popis šíření škodlivin v biogeosféře.

6. Metody odběru a analýzy vzorků biogeosféry za účelem kontroly koncentrace a šíření škodlivin.

7. Zdroje znečištění. Odpady.

8. Technické prostředky a technologické postupy ochrany ovzduší před znečišťováním.

9. Technické prostředky a technologické postupy ochrany vod před znečišťováním. Úprava a čištění odpadních vod.

10. Zneškodňování pevných, kapalných a plynných odpadů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají znalosti o vlivu škodlivých látek na rostlinstvo a živočichy, o metodách jejich stanovení a o možnostech ochrany životního prostředí před znečišťováním škodlivinami.

Schopnosti:

Studenti budou schopni kvalifikovaně řešit problémy spojené s vývojem nových metod ochrany životního prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Horák, I. Linhart, P. Klusoň: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004.

Doporučená literatura:

[1] W. Landis, M. Yu: Introduction to Environmental Toxicology, CRC Press, Lewis Publishers 2004.

[2] M.C. Newman: Fundamentals of Ecotoxicology, Ann Arbor Press 1998.

[3] K. Štamberg: Modelování migračních procesů v životním prostředí. Ediční středisko ČVUT, Praha 1996.

Poznámka:

Ochrana životního prostředí

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11305505.html