Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z makromolekulární krystalografie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11PMK2 KZ 4 0+4 česky
Garant předmětu:
Tomáš Kovaľ
Přednášející:
Tomáš Kovaľ
Cvičící:
Tomáš Kovaľ
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět poskytuje posluchačům zkušenosti z výpočetních metod makromolekulární krystalografie.

Požadavky:

11DMSB - Difrakční metody strukturní biologie

11PMK1 - Praktikum makromolekulární krystalografie

Osnova přednášek:

Pouze cvičení.

Osnova cvičení:

1. Řešení fázového problému - metoda molekulárního nahrazení, experimentální fázování

2. Upřesňování makromolekulárních struktur

3. Kontrola kvality výsledné geometrie makromolekul a shody s experimentálními daty

4. Databáze

Cíle studia:

Cílem praktika je osvojení si výpočetních metod makromolekulární krystalografie: řešení fázového problému různými metodami, zpřesňování shody mezi experimentem a modelem makromolekuly, kontrola kvality výsledné struktury. Závěrečná část praktika se zaměřuje na práci s databázemi, sběr a porovnání informací z různých zdrojů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

J. Marek, Z. Trávníček: Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2002.

Doporučená literatura:

V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč. Základy strukturní analýzy. Karolinum, Praha, 1992.

I. Kraus: Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, Praha, 1993.

Poznámka:
Další informace:
https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=11PMK2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4606006.html