Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Reakční kinetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15REKI ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Reakční rychlost; izolované reakce různých řádů; simultánní reakce; průtokové reaktory; tepelná závislost reakční rychlosti a rychlostní konstanty; srážková teorie; teorie aktivovaného komplexu; chemická dynamika; monomolekulární, bimolekulární a trimolekulární reakce; řetězové rekace atomů a volných radikálů; reakce v kapalných roztocích;

Požadavky:

Diferenciální a integrální počet, obecná chemie

Osnova přednášek:

1.Rychlost chemických reakcí

2.Řád chemických reakcí

3.Reakce prvního řádu

4.Reakce druhého řádu

5.Reakce třetího řádu a jiných řádů

6.Simultánní reakce

7.Průtokové reaktory

8.Teplota a reakční rychlost

9.Srážková teorie

10.Teorie přechodového stavu

11.Řetězové a rychlé reakce

12.Reakce v kapalných roztocích

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními veličinami, jednotkami, popisem a mechanismy chemických reakcí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

V. Múčka: Reakční kinetika, 2. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

Dopoeručená literatura:

1.R. Brdička, J. Dvořák: Základy fyzikální chemie, Academia, Praha 1977

2.W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

3. Atkins P., de Paula J.: Physical Chemistry, seventh edition. Oxford University press, Oxford, New York 2002

Poznámka:

Reakční kinetika

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11301205.html