Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fotochemie a radiační chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15FRCH ZK
Garant předmětu:
Václav Čuba
Přednášející:
Václav Čuba, Kateřina Čubová, Libor Juha
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Náplní přednášky jsou teoretické základy fotochemie a radiační chemie. Na úvodní část navazuje přehled radiačních a fotochemických metod. Pozornost je rovněž věnována praktickým aplikacím a systematické fotochemii a radiační chemii.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Fotochemické zákony.

2.Emisní a absorpční spektra atomů a molekul a jejich fotochemický význam.

3.Zdroje záření a fotochemické reaktory.

4.Základní třídění fotochemických reakcí.

5.Fotopolymerace; fotovytvrzování polymerů. Fotografie. Fotolitografie a fotorezisty. Fotoindukované procesy v přírodních vodách. Fotochemie atmosféry. Fotochemické metody čištění odpadů.

6.Působení UV záření na nukleové kyseliny a jeho následky. Fotosyntéza.

7.Náplň radiační chemie, její odvětví, vztah k jiným vědním disciplínám.

8.Elektrony produkované ozářením.

9.Přechodné produkty radiolýzy a jejich reakce.

10.Časová stádia radiolýzy.

11.Radiolýza vody.

12.Radiolýza vodných roztoků některých organických látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Nabyté znalosti: studenti získají znalosti základních procesů interakce neionizujícího a ionizujícího záření s látkou a chemických důsledků této interakce. Získají přehled o uplatnění fotochemických a radiačních metod ve výzkumu a vývoji a v praktických aplikacích.

Získané schopnosti: používat v praxi výpočty v dané oblasti, naplánovat, připravit a vyhodnotit experiment, provést aktinometrii a dozimetrii.

Studijní materiály:

Základní:

1.J. Kopecký: Organická fotochemie v obrazech, schématech a tabulkách, 1987, Academia, Praha.

2.P. Klán: Organická fotochemie, 2001, skripta Masarykovy univerzity, Brno.

3.A. Motl: Úvod do radiační chemie, 2004, skriptum, 2. vydání, vydavatelství ČVUT, Praha.

4.J.W.T. Spinks, R.J. Woods: An Introduction to Radiation Chemistry, 1990, third edition, John Wiley & Sons, Inc.

Doporučená:

5.N.J. Turro, V. Ramamurthy, J. C. Scaiano: Principles of Molecular Photochemistry, ) 2009, University Science Books, Sausalito (CA).

6.J. Sýkora, J. Šima: Fotochémia koordinačných zlúčenín, 1986, Veda, Bratislava.

7.C.D. Jonah, B.S.M. Rao (eds): Radiation Chemistry ? Present Status and Future Trends, 2001, Elsevier.

8.J.F. Wishart, B.S.M. Rao (eds): Recent trends in radiation chemistry, 2010, World Scientific Publishing, London.

9.J. Bednář: Theoretical Foundations of Radiation Chemistry, 1990, Academia Prague.

10.R.J. Woods, A.K. Pikaev: Applied Radiation Chemistry ? Radiation Processing, 1994, John Wiley & Sons, Inc.

11.A.K. Pikaje: Sovremennaja radiacionnaja chimija, 1. díl, 1985, 2. díl, 1986, 3. díl,1987, Nauka, Moskva.

12.Farhataziz, M.A.J. Rodgers (eds): Radiation Chemistry - Principles and Applications, 1987, VCH Publishers, Inc., New York.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4582006.html