Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroprocesory 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MPR1 ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Miroslav Čech
Přednášející:
Miroslav Čech
Cvičící:
Miroslav Čech
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Mikroprocesory a mikropočítače, Typy mikroprocesorů, typy pamětí, CPU, paměť, vstup a výstup. Kód a data. Adresovací módy. Zásobníková paměť, volání podprogramů. Řízení periferií - programové řízení, přerušení. Mikroprocesor Microchip PIC16F877A. Instrukční kódy. Asembler a Makroasebler, Programovací jazyky. RISC procesory - principy

Požadavky:

Základní znalosti digitální elektroniky.

Osnova přednášek:

1.Základy číslicové elektroniky

2.Typy pamětí, dekodéry, multipexory

3.Reprezentace čísel a znaků v počítači

4.Principy činnosti počítače

5.Přerušení, řízení periferií

6.Procesor Microchip PIC16F877A, periferie

7.Instrukční soubor PIC16F877A

8.Programování v asembleru I.

9.Programování v asembleru II

10.Programování V/V zařízení

11.Procesory RISC

12.Zřetězení v procesorech RISC

13.Datový a skokový konflikt

14.Příklady procesorů RISC

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je získat přehled o struktuře a principech práce mikroprocesorů.

Schopnosti:

Cílem předmětu je schopnost aplikovat mikropočítač (hardware i software).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V.Jirovský: Principy počítačů, Matfyz Press, Praha 2000

[2]J.Blatný, K.Kristoufek, Z.Pokorný, J.Kolenička: Číslicové počítače, SNTL, Praha 1982

[3]J.Pinker: Mikroprocesory a mikropočítače, Ben, Praha 2004

[4]J.Strelec, M.Liška: Architektury procesorů RISC, Grada, Praha 1992

[5]M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL Pentium a spol., Grada, Praha, 1994

[6]H. Häberle: Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa-Sobotáles cz., Praha 2003

[7]J.Pinker,M.Poupa:Číslicové systémy a jazyk VHDL, Ben, Praha 2006

[8]Firemní literatura Microchip

[9]Firemní literatura Intel

Doporučená literatura:

[1] A.Patterson, J.L.Hennessy: Computer Organization and Design: the hardware/software interface, Burlington 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24710305.html