Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dějiny alchymie a chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15DALCH ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Vladimír Karpenko
Přednášející:
Vladimír Karpenko
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Je podán přehled starověkých řemesel na chemickém nebo metalurgickém základě. Studenti se seznámí s vývojem alchymie od starověku v Číně, Indii a v helénistickém světě. Dále je pojednáno o alchymii v arabském světě a různých aspektech alchymie v latinské Evropě. Jsou ukázány souvislosti mezi rozvojem řemesel a vývojem alchymie.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia.

Osnova přednášek:

1. Interpretace historických pramenů. Některá řemesla ve starověku: výroba soli; barvy na keramiku, rumělka, indigo, antický purpur, egyptská modř; kosmetika. Víno a pivo. Objev papíru. Balsamování v Egyptě, historie termínu neter. 2. Mýty jako nejstarší přírodovědné představy, bohyně Matka-Země. Planetární božstva. 3. Drahé kovy a analysa jejich čistoty. Metalurgie železa a oceli. Další starověké kovy. 4. Starověká Čína. Taoismus a konfucianismus. Pět elementů, koncepce jin a jang. Magický čtverec Luo šu, osm trigramů. Kniha I Ťing. Přehled dějin čínské alchymie. Ke Chungova encyklopedie. Protochemie. Pozdní čínská esoterika. Objev černého střelného prachu. 5. Starověká a středověká Indie. Védy, upanišady. Problém datování indických pramenů. Základní představy indické alchymie; pokusy o třídění látek. Tantrismus. Rtuť jako klíčový kov. Praktická stránka indické alchymie, návody. 6. Helénistický svět. Řecká přírodní filosofie, Aristoteles, čtyři elementy. Staroegyptské řemeslo, papyry Leiden X a Stockholm. Názory na vznik alchymie. Pseudodémokritos. Gnose a alchymie, symbolika úrobora. Někteří helénističtí alchymisté. Laboratorní přístroje. Klasifikace látek. Symbolika barev. Planety a kovy. 7. Arabská alchymie. Katalog An-Nadímův. Džábir, jeho škola, teorie rtuti a síry. Číselná mystika v arabské alchymii a filosofii. Ar-Rázího systém látek. Smaragdová deska. Ibn Síná. Traktáty Bratří Čistoty, názory na vznik kovů. Pozdní arabští autoři. 8. Evropa. Řemesla ve středověku: Theophilus, Mappae clavicula. Historie objevu alkoholu. Počátky alchymie v latinské Evropě, překladatelé, kompilátoři. Albert Veliký. Vrchol alchymie: Arnald z Villanovy, Ramón Lull a Pseudolully. Pseudogeber, objevy minerálních kyselin. Alchymie a církev; papežská bula proti alchymistům. 9. Evropská renesance. Obecné rysy, vývoj astronomie a medicíny, M. Koperník, A. Vesalius. Báňská a hutní činnost: G. Agricola, L. Ercker, V. Biringuccio. Rozkvět alchymie v renesanci. Paracelsus, teorie tria prima, iatrochemie; homunkulus, židovská kabala. Mystika: Agrippa z Nettesheimu; číselné magické čtverce. 10. Alchymie v Čechách. Jan Těšínský, Jan z Lazu, Hynek z Poděbrad. Rudolfinská doba, Bavor ml. Rodovský, E. Kelley, J. Dee a jejich díla. M. Sendivoj, problém objevu kyslíku. Mystikové 17. století: M. Maier a D. Stolcius; symbolika renesanční alchymie. 11. R. Boyle a I. Newton jako alchymisté. Objev fosforu. J. Becher a kořeny teorie flogistonu. Shrnutí evropské alchymie. Chemické a metalurgické metody údajné transmutace kovů. Odraz chemických reakcí v systémech kovů. Dějiny reakce mezi železem a měďnatými kationty v roztoku a její vliv na alchymii. 12. Přechod mezi alchymií a chemií. Pneumatická chemie, van Helmont. A.-L. Lavoisier, život a dílo. Shrnutí vývoje názvosloví a symboliky alchymie a chemie. První objevy prvků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Posluchač získá znalosti o vývoji alchymie a její přeměně v exaktní přírodní vědu - chemii.

Schopnosti:

Získané znalosti studentům umožní lépe chápat současné trendy vývoje moderních chemických oborů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Eliade, M.: Kováři a alchymisté, Argo, Praha 2000.

[2] Gebelein, H.: Alchymie. Magie hmoty, Volvox Globator, Praha 1998.

[3] Vágner, P.: Theatrum chemicum, Paseka, Praha 1995.

[4] Salzberg, H. W.: From Caveman to Chemist, Amer. Chem. Soc., Washington, D.C. 1991.

Doporučená literatura:

[1] Karpenko, V.: Alchymie - dcera omylu, Práce, Praha 1988.

[2] Zýka, J., Karpenko, V.: Prvky očima minulosti, Práce, Praha 1984.

[3] Sherwood Taylor, F.: The Alchemists, Paladin Press, Frogmore 1976.

[4] Read, J.: Prelude to Chemistry, G. Bell, London 1961.

[5] Holmyard, E. J.: Alchemy, Penguin Books, Harmondsworth 1957, 1968.

[6] Leicester, H. M.: The Historical Background of Chemistry, J. Wiley, New York 1956.

Poznámka:

Dějiny alchymie a chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1756306.html