Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Instrumentální metody 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15INS1 ZK 5 4+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přehled vybraných moderních instrumentálních metod výzkumu a analýzy,

teoretické základy, instrumentální technika, využití a aplikace.

Požadavky:

Znalost základů fyzikální a analytické chemie.

Osnova přednášek:

1.Plynová chromatografie.

2.Metody termické analýzy ( TG, DTA, DSC,TD, EGA, ETA).

3.Základy vakuové techniky.

4.Atomová emisní spektroskopie.

5.Plamenová emisní fotometrie a emisní molekulární spektra.

6.Luminescenční analýza.

7.Rtg. emisní spektrální analýza.

8.Ramanova spektroskopie.

9.Atomová absorpční a fluorescenční spektroskopie.

10.Molekulární absorpční spektroskopie ( UV, VIS, IR, FTIR).

11.Mikrovlnná spektroskopie.

12.Absorpce rentgenového záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s moderními metodami výzkzmu a analýzy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

M. Pospíšil.: Instrumentální metody výzkumu a analýzy 1, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.

Doporučená literatura:

C. W. Ewing.: Instrumental Methods of Chemical Analysis,5th edition, Mc Graw-Hill Inc. New York 1985.

Poznámka:

Instrumentální metody 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11301405.html