Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiologická fyzika-nukleární medicína

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RFNMN Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Tomáš Trojek
Přednášející:
Jiří Trnka
Cvičící:
Jiří Trnka
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti získané v předchozím studiu v oblasti nukleární medicíny. Největší pozornost je věnována aktuálním trendům v zobrazovacích metodách, dozimetrii pro plánování individuální léčby a nově vyvíjeným postupům a farmakům pro cílenou radionuklidovou terapii. Část předmětu je také věnována specifikům radiační ochrany na pracovištích nukleární medicíny.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Opakování základů NM

2. Nejnovější trendy v zobrazování pomocí NM

3. PET/MRI

4. Rekonstrukce obrazu

5. Kvantifikace obrazových dat

6. Radiofarmaka a jejich biokinetika

7. Dozimetrie v diagnostice

8. Radionuklidová terapie 1

9. Radionuklidová terapie 2

10. Radionuklidová terapie 3

11. Dozimetrie v terapii

12. Radiační ochrana v NM

Osnova cvičení:

Cvičení kopíruje osnovu přednášek

Cíle studia:

Znalosti:

Principy a algoritmy rekonstrukce tomografického obrazu. Principy a využití radionuklidové terapie. Radiační ochrana v nukleární medicíně.

Schopnosti:

Optimalizace parametrů rekonstrukce obrazu. Plánování a dozimetrické výpočty v radionuklidové terapii. Odhady dávek po aplikaci otevřených zářičů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Simon Cherry, James A. Sorenson, Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, Elsevier 2012

[2] Karel Kupka, Jozef Kubinyi, Martin Šámal, Nukleární medicína, P3K 2015

Doporučená literatura:

[3] J.T. Bushberg et al, The Essential Physics of Medical Imaging, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5954906.html