Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
802MECH Z 4 4P+2C
Garant předmětu:
David Břeň
Přednášející:
David Břeň
Cvičící:
Filip Petrásek
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzika jako přírodní věda, fyzikální veličiny a jednotky.

Kinematika hmotného bodu, základní druhy pohybů a jejich superpozice. Dynamika hmotného bodu, řešení pohybových rovnic jednorozměrných pohybů, úloha o pohybu v centrálním silovém poli, síly v neinerciálních vztažných soustavách. Mechanika soustavy hmotných bodů, úloha dvou těles, srážky částic. Mechanika tuhého tělesa, rotace. Základy mechaniky kontinua, pohyb pružných těles, kapalin a plynů. Zvuk.

Požadavky:

Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky.

Osnova přednášek:

1.Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.

2.Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.

3.Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.

4.Rezonance. Matematické kyvadlo.

5.Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.

6.Neinerciální soustava, setrvačné síly.

7.Věty impulsové, zákony zachování.

8.Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.

9.Tuhé těleso, moment setrvačnosti.

10.Setrvačníky, Eulerovy rovnice

11.Základy mechaniky kontinua.

12.Pružnost, Hookeův zákon.

13.Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na téma:

1.Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.

2.Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.

3.Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.

4.Rezonance. Matematické kyvadlo.

5.Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.

6.Neinerciální soustava, setrvačné síly.

7.Věty impulsové, zákony zachování.

8.Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.

9.Tuhé těleso, moment setrvačnosti.

10.Setrvačníky, Eulerovy rovnice

11.Základy mechaniky kontinua.

12.Pružnost, Hookeův zákon.

13.Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základy mechaniky, řešit jednoduché pohybové rovnice.

Schopnosti:

Řešení jednoduchých pohybových rovnic a fyzikálních úloh z oblasti mechaniky hmotného bodu i soustavy hm. bodů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll, Mechanika. ČVUT, Praha 2010

Doporučená literatura:

[2] Kvasnica et al.: Mechanika. Academia, Praha 2004

[3] J. Kvasnica: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha 1997

[4] J. Bajer: Mechanika 1, chlup.net, Olomouc 2015

[5] J. Bajer: Mechanika 2, chlup.net, Olomouc 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6924106.html