Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařská informatika pro techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16INZB KZ 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Klusoň
Přednášející:
Tomáš Urban
Cvičící:
Tomáš Urban
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Studenti se seznámí se základními způsoby využití informačních technologií ve zdravotnictví. Získají základní znalosti o OS Unix a X-Window, o realizaci a fungování sítí na bázi protokolu TCP/IP, o způsobech a možnostech ukládání a dlouhodobého zálohování dat, o ochraně sítí a dat (včetně osobních) před zneužitím. Dále budou seznámeni s možnostmi získávání, zpracování a ukládání obrazových dat se zaměřením na medicínské aplikace, s používanými formáty souborů pro medicínské účely (DICOM), s uspořádáním medicínských počítačových sítí (PACS) a se systémy monitorování pacientů. Součástí předmětu je cvičení k vybraným tématům.

Požadavky:

základní znalosti práce s počítačem

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z informačních technologií

2. Základy užití počítačových sítí

3. Základy síťové architektury, TCP/IP protokol

4. Úvod do operačního systému Linux

5. Základní koncepty bezpečné komunikace

6. Principy simetrického a asymetrického šifrování dat

7. Standard DICOM

8. Základy konceptu PACS

9. Zpracování digitálního obrazu

10. Rekonstrukce tomografických obrazů

11. Možnosti ukládání objemných dat, zálohování

12. Dávkové zpracování úloh

13. Vybrané partie z praktické lékařské informatiky

Osnova cvičení:

Výuka probíhá v počítačové učebně s instalovaným OS Linux. Probíraná/přednášená látka je na vybraných tématech bezprostředně demonstrována a procvičována. Osnova cvičení kopíruje osnovu přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Získat základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti využití IT ve zdravotnictví.

Schopnosti:

Zvládnutí základů práce s vybraným SW, lékařskými informačními systémy a formáty souborů používaných v medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Hoyt, Sutton, Yoshihashi: Medical Informatics: Practical Guide for the Healthcare Professional; Lulu.com, 2009. ISBN 9780557133239.

[2] Huang: PACS and Imaging Informatics: Basic Principles And Applications; John Wiley & Sons, 2009. ISBN 9780470373729.

[3] Bushberg et al.: The Essential Physics of Medical Imaging, 3rd Edition, Wiliams & Wilkims, 2011. ISBN 9781451118100.

[4] Nelson, Ramona a Staggers, Nancy: Health informatics: an interprofessional approach. Second edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2018. ISBN 9780323402316.

Doporučená literatura:

[5] Hebda, Toni a Czar, Patricia: Handbook of informatics for nurses & healthcare professionals. 5th ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN 0132574950.

[6] Shortliffe, Perreault et. al: Medical Informatics, 2nd Edition, Springer 2001. ISBN 9780387217215

Studijní pomůcky:

- Počítačová učebna (OS Linux)

- SW pro zpracování digitálního obrazu v medicínských formátech

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4563606.html