Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština Z zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SZZK ZK 3 česky
Garant předmětu:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Zkouška má dvě části - písemnou a ústní. K ústní zkoušce může student přistoupit po absolvování písemné části.

Požadavky:

Požadavky jsou dány probraným učivem ve všech částech studia - SZ1-SZ5.

Osnova přednášek:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Studijní materiály SZ1-SZ5

Osnova cvičení:

Zkouška v obou částech probíhá dle pokynů vyučujícího.

Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Znalosti:

Absolvování zkoušky na úrovni A2/B1 dle SERR rozšířené o odborný jazyk na základě morfologických,syntaktických a lexikálních znalostí a dovedností dané úrovně.

Schopnosti:

Využít získaných znalostí k porozumění jednoduchých textů, k pochopení krátkých a jasných zpráv, ke zvládnutí krátké společenské ale jednoduché odborné konverzace, k stručnému a jednoduchému písemnému vyjádření a obhajobě postojů.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

Aula Internacional - Nueva edición series

[1] J.Corpas,E.García,A.Garmendia,N.Sans, Aula Internacional 1 - Nueva edición, Difusión 2013

[2] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans, Aula Internacional 2 - Nueva edición, Difusión 2013

[3] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans, Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[4] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[5] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[6] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización A1 - A2, Difusión 2012

[7] jednojazyčné a překladové slovníky

Poznámka:

kód 04SZZK

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23072005.html