Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie radiofarmak

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TRF ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Martin Vlk
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

1.Výzkum a vývoj radiofarmak, preklinické a klinické studie.

2.Suroviny a prekurzory radiofarmak

3.Specifika výroby a přípravy radiofarmak

4.Zdroje radionuklidů, terčové systémy a aparatury (plynné, kapalinové, pevnolátkové), přírodní a obohacené materiály, jejich recyklace.

5.Manipulace s vysokými aktivitami, biologické stínění. Automatické syntetizátory (jednoúčelové/univerzální, separační moduly, mikrofluidní systémy, snímače procesních parametrů, aj.).

6.Příprava sterilních a nesterilní preparátů. Rozplňování, formulace, sterilizace a označování.

7.Lékopisné a procesní metody kontroly kvality radiofarmak.

8.Validace procesů, systém zajištění a řízení kvality, dokumentace.

9.Logistika výroby radiofarmak.

10.Legislativní požadavky na výrobu a přípravu radiofarmak (SÚJB, SÚKL).

Požadavky:

Znalosti organické a anorganické chemie, syntézy, chemicko-analytických a radiometrických metod

Osnova přednášek:

1.Výzkum a vývoj radiofarmak, preklinické a klinické studie.

2.Suroviny a prekurzory radiofarmak

3.Specifika výroby a přípravy radiofarmak

4.Zdroje radionuklidů, terčové systémy a aparatury (plynné, kapalinové, pevnolátkové), přírodní a obohacené materiály, jejich recyklace.

5.Manipulace s vysokými aktivitami, biologické stínění. Automatické syntetizátory (jednoúčelové/univerzální, separační moduly, mikrofluidní systémy, snímače procesních parametrů, aj.).

6.Příprava sterilních a nesterilní preparátů. Rozplňování, formulace, sterilizace a označování.

7.Lékopisné a procesní metody kontroly kvality radiofarmak.

8.Validace procesů, systém zajištění a řízení kvality, dokumentace.

9.Logistika výroby radiofarmak.

10.Legislativní požadavky na výrobu a přípravu radiofarmak (SÚJB, SÚKL).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: znalosti o technologických aspektech výroby a přípravy radiofarmak, vývoj a zavádění nových radiofarmak, základních pravidlech a principech výroby a podmínkách přípravy v rámci platné legislativy.

Schopnosti: orientace v dané problematice technologie radiofarmak, návrh dílčích procesů výroby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Český lékopis 2009 ? dopl. 2015, Grada Praha, ISBN: 978-80-247-5522-9.

2.Zákon o léčivech - č. 378/2007 Sb.

3.Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

4.Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

Doporučená literatura:

1.Welch M.J., Redvanly C.S.: Handbook of radiopharmaceuticals: Radiochemistry and Applications. John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0471495603.

2.Komárek P., Rabišková M. a kol.: Technologie léků. 3. vydání, 2006, Galén, Praha, ISBN: 8072624237.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4997406.html