Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v MATLABu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PMTL KZ 4 4C česky
Garant předmětu:
Jaromír Kukal
Přednášející:
Jaromír Kukal, Quang Van Tran
Cvičící:
Jaromír Kukal, Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Představení prostředí Matlab jako efektivního nástroje pro výpočty v komplexních polích a symbolických proměnných, zejména v oblasti lineární algebry, matematické analýzy, statistiky, algoritmizace a geometrické reprezentace výsledků.

Požadavky:

Základní znalosti algebry, analýzy a programovacích technik.

Osnova přednášek:

1. Pole komplexních čísel jako základní datový typ

2. Konstanty, operátory, priority, výrazy, funkce

3. Skalární operátory a funkce

4. Vektorové funkce, maticové operátory a funkce

5. Jednoduché a složené příkazy

6. Globální a lokální proměnné, nepřímé volání funkcí

7. Řetězec jako pole znaků, seznam

8. Kreslení funkcí, křivek a ploch ve 2D a 3D

9. Symbolické výpočty

10. Vstupní a výstupní funkce

11. Složené datové struktury, třída, objekt

12. Vlastnost, metoda, konstruktor, sebedestrukce

13. Prvky GUI a jejich vlastnosti

14. Ošetření událostí a programování GUI

Osnova cvičení:

1. Pole komplexních čísel jako základní datový typ

2. Konstanty, operátory, priority, výrazy, funkce

3. Skalární operátory a funkce

4. Vektorové funkce, maticové operátory a funkce

5. Jednoduché a složené příkazy

6. Globální a lokální proměnné, nepřímé volání funkcí

7. Řetězec jako pole znaků, seznam

8. Kreslení funkcí, křivek a ploch ve 2D a 3D

9. Symbolické výpočty

10. Vstupní a výstupní funkce

11. Složené datové struktury, třída, objekt

12. Vlastnost, metoda, konstruktor, sebedestrukce

13. Prvky GUI a jejich vlastnosti

14. Ošetření událostí a programování GUI

Cíle studia:

Znalosti:

Propojit studium matematiky, statistiky, fyziky a příbuzných oborů s programovacími technikami prostřednictvím výpočetní laboratoře zvané Matlab.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice a schopnost řešení reálných úloh v Matlabu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Zaplatílek K., Doňar B.: MATLAB pro začátečníky, BEN - technická literatura, Praha, 2003.

Doporučená literatura:

[2] Zaplatílek K., Doňar B.: MATLAB - tvorba uživatelských aplikací, BEN - technická literatura, Praha, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6753906.html