Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemie léčiv

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHL1 ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Kurz se zabývá farmakologicky účinnými látkami ve vztahu k jejich terapeutické či diagnostické aplikaci. Vychází z anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATCC třídění) a podává základní informace o použití účinných látek v jednotlivých terapeutických oborech. Výklad je doplněn příklady praktických aplikací. Přednáška je doplněna přehledem lékových forem, a farmakologických databázových systémů. Cílem kurzu je seznámit posluchače nejen s účinnými látkami, ale i s jejich použitím v různých terapeutických aplikacích s důrazem na mechanismus účinků.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Názvy farmak, databázové systémy, lékové formy.

2. ATCC klasifikace, lékopis.

3. Léčiva zažívacího traktu (ATCC A01 - A16).

4. Léčiva kardiovaskulárního systému, léčiva k ovlivnění parametrů krve (ATCC

C01 - C10, B01 - 03).

5. Dermatologika (D01 - D11).

6. Léčiva urogenitálního traktu a pohlavní hormony (G01-G04), systémová

hormonální léčiva (kat. H - informace).

7. Antiinfektiva pro systémovou aplikaci(J01 - J07), Antiparazitika ((P01 -

P03).

8. Cytostatika a imunomodulancia(L02 - L04).

9. Léčiva muskuloskeletárního systému (M01 - M05).

10. Léčiva nervového systému (N01 - N06).

11. Léčiva respiračního systému (R01 - R06).

12. Léčiva smyslových orgánů(S01 - S02).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalost farmakologicky účinných látek ve vztahu k jejich terapeutické či diagnostické aplikaci.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost zhodnotit působení farmakologicky účinných látek při jejich použití v různých terapeutických aplikacích s důrazem na mechanismus účinků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pharmindex Brevíř, MediMedia Information s.r.o., Praha (aktuální vydání).

[2] Základy Farmakologie, Triton, Praha 1999.

Doporučená literatura:

[1] Hynie S.: Farmakologie v kostce, Triton , Praha 2001

[2] Remedia Kompendium, Panax Praha (vydání 1996 a další)

[3] Lullmann H., Mohr K., Ziegler A., Bieger D.: Barevný atlas farmakologie, Grada Publishing s.r.o (2001).

Poznámka:

Chemie léčiv

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1644606.html