Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina M zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04AMZK ZK 4 česky
Garant předmětu:
Hana Čápová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Zkouška je písemná a ústní a obsahuje učivo za 3 semestry. Podmínkou pro její konání jsou zápočty z kurzů 04AM1, 04AM2 a 04AM3.Předpokladem konání ústní zkoušky (délka 20-30 minut) je úspěšné absolvování písemné části (délka cca 100 minut, t.j. dvě vyučovací hodiny). Student má prokázat schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu tří semestrů studia angličtiny.

Požadavky:

Zápočty z kurzů 04AM1, 04AM2 a 04AM3

Osnova přednášek:

Zkouška pokrývá 3 semestry studia v mírně pokročilém kurzu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Dosažení úrovně B1 dle SERR, rozšířené o odborný jazyk.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] D. Bonamy, Technical English 3 - Course Book, Pearson Longman 2011

[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících, vzniklo 2014 na KJ FJFI ČVUT

Doporučená literatura:

[3] D. Bonamy, Technical English 3 - Workbook, Pearson Longman 2011

[4] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press 2012

[5] Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2010, případně další výkladové a překladové slovníky jiných nakladatelství

[6] Z.Strnadová, Aiming to Advance, Leda 2010

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23066605.html