Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština Z4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XSZ4 Z 2 0+4 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XSZ4 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XSZ3
Zápočet z předmětu 04XSZ4 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XSZ5
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je pokračováním SZ3. Rozvíjí slovní zásobu a rozšiřuje znalost kultury a sociálních reálií španělsky mluvících zemí, zejména Španělska. Věnuje se dalším gramatickým tématům (perífrasis verbales, futuro imperfecto, přímá a nepřímá objektová zájmena, záporný imperativ a subjunktiv) a nácviku písemně a ústní komunikace na zadaná obecná či technicky zaměřená témata, na což se studenti připravují čtením a poslechem.

Požadavky:

Výstupní požadavky části SZ3

Osnova přednášek:

Učebnice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lessons 1 - 6

Osnova cvičení:

Učebnice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lessons 1 - 6

Osnova obsahem odpovídá uvedeným lekcím.

Cíle studia:

Znalosti:

Osvojení morfologie, lexika a syntaxe daného kurzu.

Schopnosti:

Využít získané znalosti k pochopení jasných zpráv a hlášení, k porozumění jednoduchých dopisů, ke komunikaci v běžných situacích, k popisu důvěrně známých situací, k napsání jednoduchých poznámek a osobních dopisů nebo poděkování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans, Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización A1 - A2, Difusión 2012

[5] jednojazyčné a překladové slovníky

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna,audiovizuální technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7249106.html