Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Výpočty z fyzikální chemie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15VYC3 Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Cvičení navazuje na přednášky Elektrochemie a teorie roztoků a Reakční kinetika, je zaměřeno na osvojení dovedností při řešení praktických problémů fyzikálně chemických systémů.

Požadavky:

Absolvovnání přednášek Elektrochemie a teorie roztoků 1 15ETR1 a Reakční kinetika 15REKI

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Faradayovy zákony, vodivost elektrolytů, solvatace iontů.

2. Převodová čísla, pohyblivost iontů, stanovení převodových čísel.

3. Aktivita a aktivitní koeficienty elektrolytu a iontů.

4. Vztah iontové síly a molární vodivosti.

5. Galvanické články, elektromotorické napětí, Nernstova rovnice.

6. Kinetika elektrodových dějů, polarografie.

7. Kinetické rovnice, kinetické rovnice mocninného typu.

8. Chemická kinetika homogenních soustav.

9. Reakce bočné.

10. Reakce následné

11. Reakce rovnovážné.

12. Teplota a reakční rychlost, aktivační energie.

13. Reakční mechanismus.

14. Heterogenní reakce.

Cíle studia:

Získání dovedností při řešení praktických problémů fyzikálně chemických systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. J.Mizera et al: Výpočty pro jaderné chemiky,Elektrochemie

2. R.Silber: Výpočty pro jaderné chemiky, Chemická termodynamika a reakční kinetika

Doporučená literatura

1.J. Bareš, Č. Černý, V. Fried, J. Pick : Příklady a úlohy z fyzikální chemie

Poznámka:

Výpočty z fyzikální chemie 3

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11301805.html