Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základní experimenty v oblasti detekce záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZEX KZ 2 2L
Garant předmětu:
Jiří Martinčík, Petr Průša
Přednášející:
Cvičící:
Kamil Augsten, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikacemi detektorů ionizujícího záření a též s principy detekce a spektrometrie ionizujícího záření. Detektorem ionizujícího záření je v tomto předmětu chápán jako zařízení, jež produkuje vyhodnotitelný signál v okamžiku interakce (na rozdíl od dozimetrů). Předmět směřuje k pochopení základních principů detekce a kalibrace běžných přístrojů v oblasti měření ionizujícího záření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Školení bezpečnosti práce a práce se zdroji ionizujícího záření.

2.Určení poločasu přeměny.

3.Statistické rozdělení počtu detekovaných částic.

4.Průchod svazku záření beta látkou.

5.Detekce povrchové kontaminace radioaktivní látkou.

6.Energetická kalibrace a FWHM scintilačního detektoru.

7.Energetická kalibrace a FWHM HPGe detektoru.

8.Určení aktivity pomocí HPGe detektoru.

9.Stanovení dávky různými metodami.

10.Stanovení objemové aktivity plynu.

11.Základní vlastnosti GM detektoru.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.J. Gerndt, P. Průša: Detektory ionizujícího záření, 2. přepracované vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011

2.S. N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, 2nd Ed., Elsevier, 2015

3.G. F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, 4th Ed., John Wiley & Sons, 2010

Doporučená literatura:

4.P. Rodnyi: Physical Processes in Inorganic Scintillators,CRC Press, 1997

5.B. B. Rossi: Ionization Chambers and Counters, McGraw-Hill, New York, 2010

6.H. Spieler: Semiconductor Detector Systems, Oxford University Press, 2005

7.M. Nakhostin: Signal Processing for Radiation Detectors, John Wiley & Sons, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6347106.html