Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy integrujících dozimetrických metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16IDOB ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Iva Ambrožová, Ladislav Musílek
Přednášející:
Iva Ambrožová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základní principy integrujících dozimetrických metod a jejich použití v praxi. Přehled hlavních typů integrujících dozimetrů pevné fáze, stopové detektory a dozimetry neutronů. Základní srovnání výhod a nevýhod různých systémů, metody sekundární standardizace dávek, zaměřené na aplikace v osobní dozimetrii a dozimetrii prostředí.

Požadavky:

16DETE, 16ZDOZ12

Osnova přednášek:

1. Základní rozdělení dozimetrických systémů

2. Přehled integrujících dozimetrů pevné fáze

3. Detektory neutronů

4. Princip albeda neutronů

5. Výhody a nevýhody různých systémů

6. Praktické aplikace uvedených dozimetrických systémů

7. Měření dávek od fotonů, elektronů a neutronů

8. Metody sekundární standardizace dávek

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní přehled integrujících metod dozimetrie a dozimetrů založených na na různých fyzikálních a chemických principech.

Schopnosti:

Zhodnocení metod, jejich výhod a nevýhod a použití k detekci ionizujícího záření v různých aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Musílek L., Šeda J., Trousil J., Dozimetrie ionizujícího záření (Integrující metody), Praha, Vyd. ČVUT 1992

[2] Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation, IAEA Safety Guide No.RS-G-1.3, 1999

Doporučená literatura:

[3] Trousil J., Spurný F., Passive dosemeter characteristics and new developments, Bezpečnost jaderné energie 44,č.5/6 /1998/

[4] Z. Kovář, F. Spurný, Z. Spurný, J. Novotný, F. Cejnar, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1885606.html