Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z organické chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15POCHA Z 4 4L
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15POCHA je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 15ORCA2
Garant předmětu:
Miroslav Lorenc
Přednášející:
Cvičící:
Miroslav Lorenc
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Základní praktika z organické chemie mají za úkol naučit studenty základům laboratorní techniky a metodiku práce v organické laboratoři. Syntetické úlohy jsou voleny tak, aby se posluchač seznámil se základními chemickými operacemi, a aby získal informace o přípravě a vlastnostech organických sloučenin. Studenti si tak mají doplnit teoretické znalosti z přednášek z organické chemie.

Požadavky:

Absolvování kurzu Organická chemie 1, zapsaný kurz Organická chemie 2.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Základní operace v organické laboratoři: postupy izolace organických látek; čistící operace; sledování průběhu reakcí; chromatografické metody.

2.Bezpečnost práce a první pomoc v organické laboratoři.

3.Laboratorní technika: stavba aparatury pro chemickou reakci; míchání; zahřívání; chlazení; práce za sníženého tlaku, v inertní atmosféře a za nepřístupu vzdušné vlhkosti.

4.Čistící a izolační postupy: filtrace; promývání; extrakce a roztřepávání; sušení pevných látek a kapalin; krystalizace.

5.Destilace, jednoduchá destilace; destilace za sníženého tlaku. Práce s rotační vakuovou odparkou.

6.Chromatografie na tenké vrstvě.

7.Vedení pracovního protokolu.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalosti laboratorní techniky a metodiky organické chemie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost samostatně provádět práce v oblasti organické chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.T. Trnka a kol.: Praktikum z organické chemie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986

2.J. McMurry: Organická chemie, VŠCHT, Praha, 2015

Doporučená literatura:

3.M. Večeřa: Chemické tabulky organických sloučenin, SNTL, 1975 – dostupné v knihovně FJFI

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6374006.html