Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Týmový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TYPR KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Frýbort
Přednášející:
Jan Frýbort
Cvičící:
Jan Frýbort
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

V rámci předmětu „Týmový projekt“ bude skupina studentů společně řešit úkol z oblasti jaderného inženýrství. Nabízená témata budou známa již v době zápisu předmětu, ale volba konkrétního úkolu proběhne až v rámci první přednášky z předmětu. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům zkušenost ze společné práce na projektu, kterou mohou uplatnit v dalším odborném působení. Výstupem řešení je společná výzkumná zpráva a její obhajoba. Musí být zcela jasné, kdo se podílel na které části řešení úkolu. Rozdělení úkolů proběhne v rámci týmu. Garant předmětu do tohoto procesu vstupuje a usměrňuje ho. Během řešení výzkumného projektu se očekávají pravidelné schůzky týmů, ale garant předmětu svolává během semestru minimálně dvě společné schůzky, které mu umožní monitorovat průběh řešení úkolu a zapojení studentů. Garant dále zajistí vhodného odborného poradce, který studentům v rámci přednášek pomůže s orientací v problému a s potřebnými analytickými či experimentálními metodami a nástroji.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma týmového projektu je stanoveno na úvodní přednášce z předmětu a konkrétní body řešení jsou stanoveny podle zvoleného tématu.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení se očekává samostatná práce studentů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura vychází ze zvoleného tématu výzkumného projektu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6495706.html