Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika fúzních reaktorů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02FFR ZK
Garant předmětu:
Jan Horáček
Přednášející:
Jan Horáček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámení se s vlastnostmi fúzních reaktorů, jejich limity a inženýrskými problémy jejich konstrukce, diagnostiky a řízení plazmatu v reaktorech.

Obsahové zaměření:

Po úvodním přehledu uvažovaných konfigurací budoucích reaktorů je předmět zaměřen především na tokamaky. Jsou probrány jejich provozní limity, MHD nestability, základy transportu energie a částic ve fúzním plazmatu, fyzika ohřevu a neinduktivního vlečení proudu a hlavní problémové okruhy interakce plazmatu se stěnou reaktoru. Je proveden kritický přehled akceptovatelných metod diagnostiky plazmatu, analýzy dat a řízení plazmatu z hlediska provozu fúzního reaktoru. Krátce jsou uvedeny i možnosti a principy modelování fúzního plazmatu.

Základní témata:

1.Přehled možných konfigurací fúzních reaktorů.

2.Technická specifika reaktorů Tokamak.

3.Diagnostika, řízení plazmatu ve fúzních reaktorech, analýza dat.

4.Modelování fúzního plazmatu.

5.Zařízení ITER, jeho základní fyzikální vlastnosti a chystané scénáře provozu.

6.Základy vědecké práce v oboru (metodika výzkumu, prezentace výsledků).

Požadavky:

Základní znalosti fyziky plazmatu.

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Přehled možných konfigurací fúzních reaktorů.

2.Technická specifika reaktorů Tokamak.

3.Diagnostika, řízení plazmatu ve fúzních reaktorech, analýza dat.

4.Modelování fúzního plazmatu.

5.Zařízení ITER, jeho základní fyzikální vlastnosti a chystané scénáře provozu.

6.Základy vědecké práce v oboru (metodika výzkumu, prezentace výsledků).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s vlastnostmi fúzních reaktorů, jejich limity a inženýrskými problémy jejich konstrukce, diagnostiky a řízení plazmatu v reaktorech.

Studijní materiály:

Základní:

1.J. P. Freidberg: Plasma Physics and Fusion Energy, Cambridge University Press, 2007.

2.J. Wesson: Tokamaks, 3rd ed., Oxford University Press, 2004.

Doporučená:

3.Fusion physics, IAEA, 2012.

4.Progress in the ITER physicsbasis, Nuclear Fusion Vol 47 No. 6 (special issue), 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4585106.html