Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy dozimetrie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZDOZN2 ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační ochraně, doporučení mezinárodních komisí ICRP a ICRU o radiační ochraně a veličinách a jednotkách, principy výpočtů a měření základních dozimetrických veličin, mikrodozimetrie, metoda Monte Carlo a teorie ionizace v dutině.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16URF1 (RT), 16UJRF1.

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1.

Osnova přednášek:

1.Stochastické a nestochastické veličiny. Statistický charakter jevů v radiační fyzice.

2.Výpočet emise zdroje ionizujícího záření se samoabsorpcí

3.Rentgenky a produkce rentgenového záření

4.Stanovení fluence v daném bodě prostoru pro bodový i nebodový zdroj

5.Použití diferenciálních účinných průřezů pro výpočty v radiační fyzice

6.Stanovení součinitelů zeslabení, přenosu energie a absorpce energie

7.Rovnováha nabitých částic a její význam v dozimetrii

8.Mikrodozimetrické veličiny - měrná a lineální energie

9.Stínění ionizujícího záření

10.Zdroje, interakce a dozimetrie neutronů

11.Metoda Monte Carlo a její aplikace v radiační fyzice a dozimetrii

12.Principy výpočtů a měření základních dozimetrických veličin. Metody měření aktivity a emise zdrojů.

13.Problematika měření dávek. Braggova-Grayova teorie dutiny, její důsledky a nedostatky.

Osnova cvičení:

Během cvičení jsou probírána aktuální témata přednášek a předváděny výpočty probíraných veličin a jejich odvození.

Cíle studia:

Znalosti:

Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:

Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.

Studijní materiály:

[1] Základy dozimetrie, T. Trojek, studijní materiály přednášejícího, 2018

[2] Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J.Seuntjens, F. H. Attix, Wiley-VCH, 2017. ISBN 978-3-527-40921-1

Doporučená literatura:

[3] Physics for Radiation Protection, J. E. Martin, Wiley-VCH, 2013. ISBN: 978-3-527-41176-4

[4] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT, 1992 (dostupná v knihovně FJFI ČVUT)

[5] ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7336006.html