Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilejší partie kvantové teorie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PPKT ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Pavel Exner
Přednášející:
Pavel Exner
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Lineární operátory v Hilbertových prostorech, relace neurčitosti, kanonické komutační relace, Stoneův teorém, algebry pozorovatelných, Schrodingerovy operátory. Částečně se překrývá se semestrální přednáškou 01KF, vzájemná vazba se upravuje podle požadavků posluchačů.

Požadavky:

02KVAN, 02KVAN2

Osnova přednášek:

1. Hilbertovy prostory a operátory na nich.

2. Spektrální teorie samosdružených operátorů.

3. Operátorové algebry a množiny.

4.-5. Stavy a pozorovatelné. Postuláty kvantové mechaniky.

6. Souřadnice hybnosti. Weylovy relace.

7. Časový vývoj. Základní dynamický postulát.

8. Nekonečný počet stupňů volnosti.

9. Schrödingerovy operátory.

10. Teorie rozptylu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Porozumění matematickým základům kvantové mechaniky

Schopnosti:

Aplikace na spektrální teorii samosdružených operátorů v kvantové mechanice

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Blank, P. Exner, M. Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha 1993

Doporučená literatura:

[2] J.M. Jauch: Foundations of quantum mechanics, Addison-Wesley, Reading (MA) 1968

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12076405.html