Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika povrchů 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FYPO2 ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Ladislav Kalvoda
Přednášející:
Ladislav Kalvoda
Cvičící:
Ladislav Kalvoda
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

1. Vlastnosti povrchu. Repetitorium QM popisu objemu krystalické pevné látky a zmeny vyvolané zavedením povrchu.2. Povrch v rámci modelu zelé. Blochovy vlny v potenciálové jáme. Teorie molekulárních orbitalu a povrchové stavy. Limitní prípady povrchovych elektronovych stavu.

3. Povrchové fonony. Povrchové plasmonové polaritony.

4. Experimentální charakterizace elektronovych a vibracních vlastností povrchu. Vystupní práce elektronu. Kontaktní potenciál.

5. Povrchový náboj a zakřivení elektronových pásu. Polovodičové supermřížky a elektronové mini-pásy.

6. Příprava a vlastnosti magnetickych multivrstev.

7. Elektronová spektroskopie charakteristickych ztrát (EELS): princip, instrumentace a vyuzití.

8. Adsorpce na povrchu: fyzikální adsorpce, chemisorpce, interakce mezi adsorbovanymi cásticemi, povrchová segregace.

9. Kinetika adsorpce a desorpce. Povrchové chemické reakce a katalyza.

10. Pokrytí povrchu a ultra tenké filmy. Módy rustu tenkych krystalickych vrstev.

11. Experimentální metody prípravy tenkych vrstev. Fyzikální depozice z par (PVD). Chemická depozice z par (CVD).

12. Princip a aplikace metody depozice z molekulárních svazku (MBE).

13. Epitaxní růst z kapalné fáze (LPE). Technika Langmuira a Blodgettové.

Požadavky:

Absolvování kurzu fyzika povrchů je doporučeno (11FYPO na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Vlastnosti povrchu. Repetitorium QM popisu objemu krystalické pevné látky a zmeny vyvolané zavedením povrchu.2. Povrch v rámci modelu zelé. Blochovy vlny v potenciálové jáme. Teorie molekulárních orbitalu a povrchové stavy. Limitní prípady povrchovych elektronovych stavu.

3. Povrchové fonony. Povrchové plasmonové polaritony.

4. Experimentální charakterizace elektronovych a vibracních vlastností povrchu. Vystupní práce elektronu. Kontaktní potenciál.

5. Povrchový náboj a zakřivení elektronových pásu. Polovodičové supermřížky a elektronové mini-pásy.

6. Příprava a vlastnosti magnetickych multivrstev.

7. Elektronová spektroskopie charakteristickych ztrát (EELS): princip, instrumentace a vyuzití.

8. Adsorpce na povrchu: fyzikální adsorpce, chemisorpce, interakce mezi adsorbovanymi cásticemi, povrchová segregace.

9. Kinetika adsorpce a desorpce. Povrchové chemické reakce a katalyza.

10. Pokrytí povrchu a ultra tenké filmy. Módy rustu tenkych krystalickych vrstev.

11. Experimentální metody prípravy tenkych vrstev. Fyzikální depozice z par (PVD). Chemická depozice z par (CVD).

12. Princip a aplikace metody depozice z molekulárních svazku (MBE).

13. Epitaxní růst z kapalné fáze (LPE). Technika Langmuira a Blodgettové.

Osnova cvičení:

Není uplatněno

Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení specifické podstaty fyzikálních a chemických vlastností povrchů a tenkých filmů, získání přehledu metod přípravy tenkých povrchových filmů.

Schopnosti:

Praktická aplikace získaných poznatků při řešení vlastní výzkumné úlohy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. L. Kalvoda, A.S. Parshin: Vybraná témata z fyziky povrchů, Nakladatelství ČVUT Praha, 2000.

[2]. M. Prutton, Introduction to Surface Physics, Clarendon Press, Oxford 1998.

Doporučená literatura:

[3]. J.M. Zimman: Principles of the Theory of Solids, 2nd ed., Cambridge Univeristy Press 1999.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24707505.html