Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Toxikologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TOXA ZK 2 2P
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Martin Vlk
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška podává základní a ucelený přehled toxikologie. Zahrnuje obecnou a speciální toxikologii, problematiku informací a legislativy v toxikologii, i pohled na praktické aspekty práce s chemickými látkami. V obecné toxikologii je podán obecný výklad problematiky toxicity chemických sloučenin (toxický účinek, hazard a riziko, závislost účinku na dávce, toxikologické indexy). Jsou probrány mechanismy absorpce, distribuce, biotransformace a vylučování xenobiotik z organismu, včetně základních toxikokinetických pojmů. Jsou vysvětleny mechanismy vybraných toxických účinků (toxikodynamika). Je rozebrána problematika hodnocení a testování toxicity a zmíněny základy analytické toxikologie. Ve speciální (systematické) toxikologii je probírána toxikologie vybraných sloučenin. Výklad anorganických sloučenin sleduje periodickou soustavu prvků, organické sloučeniny jsou probírány po skupinách podle funkčních skupin. Jsou zmíněny i některé přírodní toxiny. Další část přednášky je věnována problematice využití a vyhledávání informací o toxicitě a toxikologii a legislativě týkající se chemických látek a práce s nimi (REACH). Přednáška je ukončena základním přehledem pravidel bezpečnosti práce v chemické laboratoři a přehledem první pomoci při intoxikacích.

Požadavky:

Přednáška je určena studentům bakalářského, magisterského i pedagogického studia chemických oborů. Předpokládá základní znalosti fysikálně-chemické, organické, anorganické chemie a biochemie. Zkouší se vše, co bylo odpřednášeno. Zkouška probíhá formou testu, požadavek pro splnění je více než 60 % bodů z možných.

Osnova přednášek:

1.Obecná toxikologie, základní terminologie.

2.Biologie a fysiologie, mechanizmy vstřebáváni a distribuce chemikálií.

3.Biotransformace a vylučování chemikálií.

4.Mechanizmus základních toxických účinků, faktory a toxikologické indexy.

5.Experimentální toxikologie.

6.Kvalitativní a kvantitativní vztahy mezi chemickou strukturou a biologickými účinky.

7.Toxikologie anorganických sloučenin.

8.Toxikologie organických a organokovových sloučenin.

9.Analytická toxikologie, ekotoxikologie a predikční toxikologie.

10.Legislativa a výklad evropského práva, REACH.

11.Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem přednášky je podat obecný a ucelený přehled o základních oblastech toxikologie. Zahrnuje zásady bezpečné práce a hygieny v chemické laboratoři z hlediska práce s jedy. Věnuje se legislativě, týkající se jedů a práce s nimi. V současné době je výklad legislativy důležitý v tom, že právo naší republiky se přizpůsobuje právu evropské unie, která definuje jedy jinak. Výklad i těchto „dvou práv“ je součástí přednášky.

Studijní materiály:

1.J. Prokeš a kol.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha, Karolinum a Galén, 2005

2.I. Linhart: Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT, Praha, 2012

Doporučená literatura:

3.Vybrané články z časopisu Toxicology, Elsevier, 2000-2019

4.E. Hodgson (Ed.): A Textbook of Modern Toxicology, 4rd Ed., New York, Wiley, 2010

5.F. X. Reich: Taschenatlas der Toxikologie. Substanzen, Wirkungen, Umwelt. 2. Aufl. Stuttgart, Thieme, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6374106.html