Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Instrumentální metody 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15INS2 ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Druhá část přehledu vybraných instrumentálních metod pro fyzikálně chemický výzkum a analýzu, teoretické základy, instrumentální technika, využití a aplikace.

Požadavky:

Absolvování předmětu Instrumentální metody 1.

Osnova přednášek:

1. Klasické magnetometrické metody.

2. Elektronová paramagnetická rezonance.

3. Jaderná magnetická rezonance.

4. Jaderná kvadrupólová rezonance.

5. Fotoelektronová spektroskopie.

6. Penningova ionizační elektronová spektroskopie.

7. Autoemisní elektronová spektroskopie.

8. Augerova elektronová spektroskopie.

9. Spektroskopie energetických ztrát elektronů.

10. Spektroskopie prahových potenciálů.

11. Kapalinová chromatografie.

12. Hmotnostní spektrometrie a spektrometrie sekundárních iontů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalost moderních instrumentálních metod výzkumu a analýzy.

Schopnosti:

Student bude schopen aplikovat tyto metody v experimentální a výzkumné praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Pospíšil.: Instrumentální metody výzkumu a analýzy 2, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.

Doporučená literatura:

[2] D. Andrews (Editor).: Perspectives in Modern Chemical Spectroscopy, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1990.

[3] G.W. Ewing.: Instrumental Methods of Chemical Analysis, 5th. edition, McGraw-Hill Inc., New York, 1985.

Poznámka:

Instrumentální metody 2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11303505.html