Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie problematických radionuklidů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHPR ZK 2 2+0
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15CHPR je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny PREREKKJCH3
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět je zaměřen na vlastnosti, chemické chování a vznik radionuklidů, které jsou problematické z jak hlediska jejich chování v radioaktivních odpadech tak při stanovení jejich aktivity. Cílené jsou zejména radionuklidy limitované a sledované z hlediska maximálních aktivit v úložištích radioaktivních odpadů. U těchto radionuklidů budou diskutovány různé možnosti jejich stanovení v běžných matricích různými separačními postupy a měřicími metodami. Dále bude vysvětleno stanovení a použití korelačních faktorů, důvody a důsledky limitních aktivit pro jednotlivé radionuklidy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. F. Rösch: Nuclear- and Radiochemistry, De Gruyter, Berlin, 2014

2. J. Lehto, X. Hou: Chemistry and analysis of radionuclides, Willey-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim, 2011, ISBN: 978-3-527-32658-7

3. M. F. L´Annunziata: Handbook of Radioactivity Analysis, Academic Press, California USA, 1998

Doporučená literatura:

4. N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků, Nakladatelství Informatorium, Praha, 1993

5. X. Hou: Radiochemical Analysis of Radionuclides Difficult to Measure for Waste Characterization in Decommissioning of Nuclear Facilities, J. Radioanal. Nucl. Chem. 273, pp. 43-48, 2007

6. V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981 – dostupné v knihovně FJFI ČVUT v Praze

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5660506.html