Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumné reaktory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VYR ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na úvodní seznámení s výzkumnými jadernými reaktory a jejich využitím pro výzkum a průmysl. V první části přednášky se posluchači se seznámí s různými typy výzkumných reaktorů, jejich základním experimentálním vybavením a nejčastějším využíváním výzkumných jaderných reaktorů. Součástí předmětu je exkurze na vybrané výzkumné reaktory. Na předmět navazuje předmět 17VYRR pro studenty magisterského studia.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška, 1 přednáška

Přehled výzkumných reaktorů ve světě, základní typy výzkumných reaktorů, specifika provozu výzkumného reaktoru, provoz výzkumných reaktorů a atomová legislativa.

2. Typy výzkumných reaktorů, 1 přednáška

Základní typy využívání výzkumných reaktorů - typy činností: studium vlastností aktivních zón/vybraných částí reaktorů, reaktor jako zdroj záření.

3. Úvod do neutronové aktivační analýzy, 2 přednáška

Uvedení do problematiky neutronové aktivační analýzy, základní princip NAA, různé typy NAA a využití NAA.

4. Úvod do výroby radioizotopů, 1 přednáška

Uvedení do problematiky výroby radioizotopů, základní principy, aplikace v průmyslu, medicíně, zemědělství, výzkum a vývoj.

5. Úvod do neutronové radiografie a tomografie, 2 přednášky

Uvedení do problematiky neutronové radiografie a tomografie, základní principy, metody a typy neutronové radiografie.

6. Úvod do neutronové záchytové terapie, 1 přednáška

Uvedení do problematiky neutronové záchytové terapie, základní principy a metody neutronové záchytové terapie.

7. Úvod do studia struktury materiálů, 2 přednášky

Uvedení do problematiky studia struktury materiálů - základní principy využití rozptylů neutronů ve studiu struktury materiálů.

8. Úvod do neutronových transmutací, 1 přednáška

Uvedení do problematiky neutronových transmutací, zejména dopování křemíku, barvení vzácných kamenů, ozařování materiálů, základní principy a metody aplikace neutronových transmutací v praxi.

9. Využívání výzkumných reaktorů v praxi, 2 přednášky

Návštěva vybraného výzkumný reaktor s důrazem na jeho využívání.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Základní znalosti z oblasti výzkumných jaderných reaktorů a jejich možném využívání pro výzkum a pro průmyslové aplikace.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech z oblasti konstrukce a využívání výzkumných reaktorů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Utilization Related Design Features of Research Reactors: A Compendium, Technical Report Series, IAEA-TSR-455, IAEA, Vienna, 2007.

Doporučená literatura:

2. The applications of research reactors, IAEA-TecDoc-1234, IAEA, Vienna, 2001.

Studijní pomůcky:

Audiovizuální technika, vybraný výzkumný reaktor.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906906.html