Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SEMA1 Z 3 3S
Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Čubová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Seznámení se s radiochemickou a radiačně-chemickou problematikou

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

Příklady témat přednáškami pokrývaných.

1.Radiofarmaka v nukleární medicíně.

2.Principy a aplikace rentgenové fluorescenční analýzy.

3.Fyzická ochrana jaderných zařízení a materiálů.

4.Technologie, charakterizace a aplikace pevnolátkových scintilátorů.

5.Lasery v chemii a fyzice.

6.Příprava značených organických sloučenin a jejich použití v organické chemii.

7.Hybridní fotoaktivní materiály.

8.Příprava cyklotronových preparátů a jejich využití v nukleární medicíně.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

The course provides the students with the knowledge of the status of the frontier research and applications of nuclear chemistry.

The students will acquire competence to get better oriented in the most recent advances in this field.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6374406.html