Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření a zpracování dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15MZD Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Aleš Vetešník, Dušan Vopálka
Přednášející:
Lucie Baborová, Aleš Vetešník, Dušan Vopálka
Cvičící:
Lucie Baborová, Aleš Vetešník, Dušan Vopálka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Charakteristiky statistických rozdělení (jednorozměrná data), testování hypotéz, analýza rozptylu (ANOVA), korelační analýza, regrese, statistická analýza vícerozměrných dat, chemometrie, testování analytických metod a postupů; numerické metody a počítače při zpracování dat

Požadavky:

Absolvování úvodního univerzitního kurzu matematiky.

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a statistiky

2.Metrologie a kvalimetrie, úvod

3.Verifikace a validace metod měření

4.Normy řízení kvality, testování analytických metod a postupů

5.Regresní analýza a korelační analýza

6.Analýza rozptylu

7.Principy multivariačních metod

8.Metody shlukové analýzy, faktorová analýza

9.Základní numerické metody pro zpracování dat

10.Možnosti statistické analýzy v prostředí MS - Excel

11.Úvod k použití MATLAB pro vyhodnocení dat

12.Perspektivy vývoje chemometrie

Osnova cvičení:

1.Charakteristiky náhodné veličiny.

2.Centrální limitní věta.

3.Testy významnosti.

4.Kvalita analytických měření.

5.Regrese a korelace.

6.Neparametrické a robustní metody.

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchač se seznámí se základy teorie pravděpodobnosti a statistického hodnocení dat při zpracování experimentálních výsledků.

Schopnosti:

Posluchač bude schopen exaktně zpracovávat experimentální výsledky a hodnotit jejich správnost.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.N.Miller, J.C. Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (5th Ed.),Lavoisier 2005

Doporučená literatura:

[1] M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha 2004

[2] G. McPherson: Statistics in Scientific Investigation, Springer-Verlag, New York Berlin Heidelberg 1990

[3] Studijní texty na internetových stránkách, www.statistika.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246506.html