Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiofarmaka 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RFM2 ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška zahrnuje přehled radionuklidů používaných v nukleární medicíně, jejich zavádění do molekul radiofarmak a následné hodnocení kvality produktů resp.výsledných aplikačních forem. Zařazen je i přehled přípravků podle použitého radionuklidu, diskutováno je i použití radiopreparátů v diagnostice a terapii.Pozornost je věnována metodickým zásadám přípravy aplikačních forem s důrazem na správnou praxi při přípravě radiofarmak z komerčně dodávaných souprav a ochranu pracovníků před ionizujícím zářením.Přednáška je doplněna přehledem aktuálně registrovaných radiofarmak v ČR.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Definice a klasifikace.

2. Radionuklidy, jejich volba a příprava.

3. Chemické formy.

4. Scintigrafické vyšetření v nukleární medicíně.

5. Instrumentace a farmakologie v nukleární medicíně.

6. Nukleární kardiologie.

7. Nukleární neurologie.

8. Nukleární nefrologie.

9. Nukleární onkologie.

10. Nukleární ortopedie, kostní dřeň a hematologie v scintilačním obrazu.

11. Ostatní vyšetřovací metody v nukleární medicíně.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalost radionuklidů používaných v nukleární medicíně, jejich zavádění do molekul radiofarmak a následné hodnocení kvality produktů.

Schopnosti:

Absolventi kurzu budou schopni pracovat i v oblasti radiofarmakologie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Český lékopis, v aktuálním znění.

[2] Kilbourne M.R.: Fluorine-18 Labelling of Radiopharmaceuticals. Nuclear Science Series, Natural Academy Press, Washington D.C., 1990.

[3] Phelps M., Mazziotta J., Scelbert H.: Positron Emission Tomography and Autoradiography: Principles and Applications for Brain and Heart. Raven Press, New York, 1986.

[4] Wolf A.P., Jones W.B.: Cyclotrones for biomedical radioisotope production. Radiochim. Acta 34, 1 (1983).

Doporučená literatura:

[4] Deckart H., Cox P.H.: Principles of Radiopharmacology. G. Fischer Verlag, Jena 1987.

[5] Dienstbier Z.: Diagnostika metodami nukleární mediciny. Avicenum, Praha 1989.

[6] Parker D.: Tumor Targeting with Radiolabelled Macrocycle-Antibody Conjugates. Chem. Soc. Rev. 19, 271-291 (1990).

[7] Schubiger P.A., Alberto R., Smith A.: Vehicles, Chelators, and Radionuclides: Choosing the „Building Blocks“ of an Effective Therapeutic Radioimmunoconjugate, Bioconjugate Chemistry, 7(2):165-179 (1996).

Poznámka:

Radiofarmaka 2

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1758206.html