Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Užitá reaktorová dozimetrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16URD ZK
Garant předmětu:
Michal Košťál, Michal Košťál
Přednášející:
Michal Košťál, Michal Košťál
Cvičící:
Michal Košťál, Michal Košťál
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět seznamuje s problematikou radiační degradace materiálů a metodikou jejího hodnocení pro potřeby zajištění bezpečného provozu jaderných zařízení. Po definici problematiky radiačního poškození pak seznamuje studenty s metodami užívanými k odhadu zbytkové životnosti. Velký důraz je kladen jak na metody validace kódů, tak i na problematiku validace používaných jaderných dat, neboť ty jsou přímo odpovědné za věrohodnost výpočtu. Významná pozornost je zaměřena na benchmarky a jejich využití v reaktorové a neutronové fyzice. Studenti se seznámí i s metodikami používanými v benchmarkovacím procesu, jakož i standartně používaným přístrojovým vybavením. Na závěr kurzu bude následovat exkurze na pracoviště zapojené v českém reaktorově dozimetrickém programu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Radiační poškození materiálu, křehnutí, napuchání, creep, problematika životnosti reaktorových komponent.

2.Stanovování dávek v prostředí energetických jaderných reaktorů, výpočetní metody, limity metodik.

3.Možnosti validace používaných metodik, nejistoty s nimi spjaté s ohledem na neurčitosti v jaderných datech.

4.Účinné průřezy, stanovování, limity a nejistoty.

5.Využití integrálních experimentů pro validaci účinných průřezů, benchmarky a jejich využití

6.N/G spektrometrie a jejich využití pro sestavování benchmarků, scintilační metody, HPGe spektrometrie

7.Elektronika spektrometrických řetězců, předzesilovač, zesilovač, mnohokanálový analyzátor, možnosti a omezení

8.Referenční neutronové pole a jeho využití pro měření dozimetrických veličin, a validaci neutronového transportu

9.Využití výzkumných reaktorů v programu řízeného stárnutí, ozařování a následné testy

10.Charakteristika směsných N/G polí v jaderném reaktoru, možnosti měření a popisu veličin

11.Využití neutronových polí pro jaderně analytické metody v mezioborových oblastech

12.Radiační poškození polovodičových materiálů a elektronických komponent

13.Exkurze na pracoviště zabývající se danou problematikou (LR-0, LVR-15, horké komory, LSNM – Cf zdroj)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Integrity of Reactor Pressure Vessels in Nuclear Power Plants: Assessment of Irradiation Embrittlement Effects in Reactor Pressure Vessel Steels, IAEA NUCLEAR ENERGY SERIES No. NP-T-3.11, https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1382_web.pdf

[2] Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement, 4th Edition, Wiley, 2012

[3] Gilmore, G., Practical Gamma-ray Spectrometry, 2nd ed., Hoboken, John Wiley eBook, 2011

Doporučená literatura:

[4] Trkov A. et al., IRDFF-II: A New Neutron Metrology Library, Nuclear Data Sheets, 163, 2020, pp. 1-108

[5] Kostal et al., ALARM-CF-steel-SHIELD-001-FINAL, (www-nds.iaea.org/INDEN/data/ALARM-CF-steel-SHIELD-001-final.pdf)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7770806.html