Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální metalurgie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14FYM2 Z,ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Petr Haušild
Přednášející:
Petr Haušild
Cvičící:
Petr Haušild
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

V předmětu jsou aplikovány dříve získané obecné fyzikální a fyzikálně metalurgické poznatky na reálné systémy Fe-C resp. Fe-X-C a vícesložkové slitiny na bázi Fe a Ni, které jsou základem ocelí a speciálních konstrukčních materiálů. Fyzikální metalurgie 2 navazuje na předchozí, teoreticky zaměřené předměty Fyzika kovů a Fyzikální metalurgie 1. Důraz je proto více kladen na aplikace reálných systémů.

Požadavky:

Fyzika kovů 1,

Fyzika kovů 2,

Fyzikální metalurgie 1.

Osnova přednášek:

1.Shrnutí základních pojmů. Přehled potřebných experimentálních metod. 2.Rovnovážný diagram Fe - C (stabilní a metastabilní systémy). 3.Fázové transformace v ocelích obecně - kinetika a její měření. 4.Rozpad austenitu - IRA a ARA diagramy. 5.Difusní transformace (nukleace a růst), perlitická a bainitická trasformace. 6.Bezdifusní transformace (smyk, dvojčatění), martensitická transformace. 7.Popouštění martensitu. Tvorba karbidů (epsilon-karbid, cementit, komplexní karbidy metastabilní a stabilní). 8.Zotavení a rekrystalizace. 9.Fyzikální základy metod tepelného zpracování. Kalení, žíhání, popouštění, apod. 10.Tepelně - mechanické zpracování. 11.Povrchové úpravy a jejich fyzikální základy (povrchové kalení, cementace, nitridace). 12.Konstrukční ocele - přehled. 13. Speciální ocele (antikorozní, žáropevné, žáruvzdorné, nástrojové,) - přehled. 14. Speciální slitiny - přehled. Další směry vývoje - poznámky.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení, při kterém studenti provedou měření aktivačního objemu a instrumentovanou Charpyho rázovou zkoušku. Z cvičení je požadován vypracovaný protokol.

Cíle studia:

Znalosti:

Porozumění komplexnosti problematiky používání ocelí a speciálních slitin v různém prostředí a s různým typem namáhání

Schopnosti:

Navrhnout vhodný typ materiálu pro danou aplikaci

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pluhař J. Koritta J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha 1981.

[2] Pluhař J. a kol.: Nauka o materiálech, SNTL Praha 1989.

Doporučená literatura:

[3] Ashby M.F., Jones D.R.H.: Engineering Materials 2, Pergamon Press 1988.

[4] Číhal V.: Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia 1999.

[5] Leslie W.C: Physical Metallurgy of Steels, originally Hemisphere/McGraw-Hill

[6] Různé webové stránky, např.: http://www.asminternational.org

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/newbainite.html

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11294305.html