Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Evropský standard počítačové gramotnosti 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ESPG1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Tabulkové kalkulátory představují především pro studenty a absolventy Softwarového inženýrství v ekonomii důležitý nástroj. V zimním semestru jsou studenti to problematiky uvedeni v širším kontextu s ostatními kancelářskými aplikacemi. Důraz je kladen na zvládnutí především pokročilých funkcí Excelu (názvy, funkce a vzorce, kontingenční tabulka a graf). Dále se začne s výkladem jazyka VBA, především s ohledem na nahrávání maker a programování uživatelských funkcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do kancelářských balíků

2. Textové procesory - základní funkce

3. Textové procesory - složitější typografická témata

4. Prezentace - zásady

5. Prezentace - pokročilejší techniky

6. Úvod do tabulkových procesorů

7. Práce s grafy, kontingenční tabulka a graf

8. Přehled funkcí: matematické a logické funkce

9. Přehled funkcí: vyhledávací a databázové funkce

10. Přehled funkcí: textové a pro datum a čas

11. Programování ve VBA: nahrávání maker, úvod

12. Programování ve VBA: uživatelské funkce

13. Programování ve VBA: události

14. Programování ve VBA: práce s listem

Cíle studia:

Znalosti:

Pokročilá obsluha MS Office, především pak Excelu ve vztahu s předmětem jejich studia.

Schopnosti:

Studenti by měli rovněž získat povědomí o jazyce VBA a naučit se jej používat (makra, funkce, formuláře).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Walkenbach: Microsoft Excel 2000 a 2002 programování ve VBA, Computer Press, 2001.

Doporučená literatura:

[2] Marie Franců: Jak zvládnout testy ECDL, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-251-2653-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25048705.html