Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum ze struktury pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11PSPL KZ 4 4 česky
Garant předmětu:
Jiří Čapek
Přednášející:
Jiří Čapek, Monika Kučeráková
Cvičící:
Jiří Čapek, Monika Kučeráková
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený soubor praktických cvičení, který by jím umožnil získat přehled o základních možnostech difrakčních metod pro diagnostiku strukturně citlivých vlastností pevných látek.

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu ze struktury pevných látek (SPL2 na FJFI) a složení zkoušky z nej.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Experimentální zařízení pro rentgenovou a neutronovou difrakční analýzu.

2. Laueho metoda, orientace monokrystalů.

3. Rietveldovská analýza polykrystalických látek.

4. Kvalitativní difrakční fázová analýza.

5. Rentgenová texturní analýza.

6. Analýza profilů difrakčních linií.

7. Rentgenografická analýza tepelné relaxace napětí.

8. Použití neutronové difrakce pro určovaní textur.

9. ODF - matematický aparát pro kvantitativní texturní analýzu.

10. Rentgenová fluorescenční analýza.

11. Řešení struktur z monokrystalů.

Cíle studia:

Znalosti:

Probloubení znalostí struktury pevných látek.

Schopnosti:

Experimentální schopnost sestavit a vyhodnotit experiment ze struktury pevných látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. R. Guinebretiere: X-ray Diffraction by Polycrystalline Materials, ISTE, 2007.

Doporučená literatura:

[2]. C. Giacovazzo et al.: Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, NY 1992.

[3]. R. Jenkins, R. L. Snyder: Introduction to X-ray Powder Diffractometry, John Wiley and Sons, NY 1996.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11289905.html