Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anorganická chemie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ANCH2 Z,ZK 5 3+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15ANCH2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny PREREKKJCH1
Garant předmětu:
Jan Kotek
Přednášející:
Michaela Fridrichová, Jan Kotek, Petr Štěpnička, Václav Tyrpekl
Cvičící:
Michaela Fridrichová, Jan Kotek, Petr Štěpnička, Václav Tyrpekl
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

První část kurzu je věnována systematické chemii prvků. Pojednává o vlastnostech prvků hlavních a vedlejších skupin, jakož i o koordinačních sloučeninách. Vybrané kapitoly tvoří náplň druhé části kurzu, která se zabývá katalýzou, organometalickými sloučeninami, procesy, jichž se účastní ionty kovů v biologickém prostředí a chemií tuhých látek.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia. Absolvování předmětu Chemie anorganická 1.

Osnova přednášek:

1. Systematická chemie prvků.

2. Prvky hlavních skupin. Vodík, kyslík.

3. Vzácné plyny, halogeny.

4. Skupiny VIb(16), Vb(15), IVb(14).

5. Skupiny IIIb(13), IIa(2) a Ia(1).

6. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny.

7. Teorie ligandového pole.

8. Prvky první přechodné řady.

9. Prvky druhé a třetí přechodné řady.

10. Lanthanoidy a aktinoidy.

11. Katalýza, organometalické sloučeniny.

12. Ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.

Osnova cvičení:

1. V.A skupina

2. IV.A skupina

3. III.A skupina

4. s kovy - I. a II. A

5. d-prvky (typy komplexů, elektronové konfigurace, vlastnosti, barevnost, vlastnosti a reakce vybraných důležitých prvků)

6. lanthanoidy

7. aktinoidy

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu anorganické chemie získají posluchači znalost systematické chemie prvků.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Mička Z., Lukeš I.: Teoretické základy anorganické chemie. Karolinum, Praha 2007.

[2] Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

[3] Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy,

příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

Doporučená literatura:

[4] Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford

University Press, 1994.

[5] Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4009306.html