Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektronika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12EL3 ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Pavel
Přednášející:
Jaroslav Pavel
Cvičící:
Jaroslav Pavel
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Cílem přednášky je získat rozšířené poznatky v oblastech optoelektroniky, výkonových polovodičových prvků a impulsní techniky. Přednáška je zaměřena zejména na optoelektronické prvky a systémy , tranzistory pro velké výkony, napěťové a proudové napájecí zdroje, střídače, filtry, čtyřpóly, úplnou matici, pasivitu a aktivitu lineárních obvodů, potenciální nestabilitu aktivních obvodů, S-parametry, Smithův diagram, konstrukci zesilovačů a oscilátorů na vyšších frekvencích, vzorkovací osciloskop, časovou reflektometrii, měření spínacích a vypínacích dob diod a tranzistorů a na generaci velmi krátkých impulzů a vysokonapěťových impulzů.

Požadavky:

Základní znalosti elektroniky, absolvování nebo souběžné studium předmětu Základy elektroniky nebo jeho ekvivalentu.

Osnova přednášek:

Optoelektronické prvky a systémy , tranzistory pro velké výkony, napěťové a proudové napájecí zdroje, střídače, filtry, čtyřpóly, úplná matice, pasivita a aktivita lineárních obvodů, potenciální nestabilita aktivních obvodů, S-parametry, Smithův diagram, konstrukce zesilovačů a oscilátorů na vyšších frekvencích, vzorkovací osciloskop, časová reflektometrie, měření spínacích a vypínacích dob diod a tranzistorů, generace velmi krátkých impulzů. vysokonapěťových impulzů.

Podrobrý časový rozpis jednotlivých přednášek je na této adrese:

http://kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12EL3.htm

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem přednášky je získat rozšířené poznatky v oblastech optoelektroniky, výkonových polovodičových prvků a impulsní techniky.

Schopnosti:

Schopnost aplikace nabytých znalostí ve výše uvedených oblastech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Jaroslav Resl,Teorie lineárních obvodů,skripta,vyd.ČVUT,Praha

Doporučená literatura:

[1] B.E.A.Saleh, M.C.Teich,Základy fotoniky,matfyzpress,1994

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24364705.html