Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XIB ZK
Garant předmětu:
Róbert Lórencz
Přednášející:
Jiří Buček, Róbert Lórencz
Cvičící:
Jiří Buček, Róbert Lórencz
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Studenti získají teoretické a praktické zkušenosti a znalosti z oblastí síťové a systémové bezpečnosti. Cílem výuky je přinést studentům vzájemné propojení fyzické, systémové a síťové bezpečnosti ICT systémů. Studenti se seznámí s vybranými metodami monitorování a analýzy síťového provozu, jakožto prostředku k detekci nežádoucího chování stanic a síťových prvků. Cílem je odlišit regulérní provoz na síti od útoků a poskytnout informace o zasažených částech síťové infrastruktury. Na to navazuje téma o systémové bezpečnosti, které se věnují bezpečnosti operačních systémů a jejich součástí, a také jejich interakci se síťovými prvky a uživateli. Nedílnou součástí síťové a systémové bezpečnosti je penetrační testování, které má za cíl odhalit zranitelnosti síťové a systémové infrastruktury jako prevenci proti potenciálním útokům. Následuje téma je věnována reakci na bezpečnostní incident, která zahrnuje jednak obranná opatření pro zastavení probíhajícího útoku, a zadruhé opatření pro zotavení z bezpečnostního incidentu. Digitální forenzní analýza je analytická metoda, která poskytuje informace o způsobu provedení útoku a jeho dopadu. Zvláštní téma je věnována základním informacím o metodách detekce škodlivého kódu (malware) a použití souvisejících detekčních nástrojů. Poslední téma diskutuje problém kybernetické bezpečnosti průmyslových zařízení s důrazem na elektronické komponenty používané v jaderných zařízeních.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Monitorování provozu, analýza datových protokolů v síti

2. Systémová bezpečnost

3. Souvislost fyzické, systémové a síťové bezpečnosti u ICT infrastruktury

4. Penetrační testování a etické hackování

5. Reakce na bezpečnostní incident

6. Digitální forenzní analýza

7. Detekce malware

8. Kybernetické útoky na IT infrastrukturu průmyslových zařízení

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Sadler, T. L.: Cybersecurity for Everyone: Securing Your Home or Small Business Network. Signalman Publishing, USA, 2014

Harrington, J. L.: Network security: A practical approach, Elsevier, 2005

Forouzan, B. A.: Cryptography & Network Security (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7027806.html