Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PAFZ2 ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Vlastimil Válek, Jana Votrubová
Přednášející:
Jana Votrubová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Seznámit posluchače s problémy patologie v zobrazovacích metodách, s oběhovým systém včetně srdce, patologie demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, DSA, CT, US)s močovým a pohlavním ústrojím - patologie systému (zejména ledvin) demonstrovaná zobrazovacími metodami (MRI, nukl. medicína, US). CNS - nervy - patologie systému (MRI, atd. PET fMRI, PET).

Požadavky:

Požadováno je absolvování 16PAFZ1.

Osnova přednášek:

1. Pravidla a kritéria racionální indikace s ohledem na standardy MZ ČR, RS normy.

2. Postavení radiologických techniků, radiologických fyziků, radiologických asistentů a radiologů v systému kontroly a hodnocení racionálních indikací.

3. Akutní radiologie a zásady první pomoci na radiologických pracovištích s ohledem na specifická rizika (alergická reakce na kontrastní látky, klaustrofobie, šok).

4. PACS

5. RIS

6. NIS

7. DICOM

8. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - hrudník.

9. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - muskuloskeletální systém.

10. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - abdomen.

11. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - neuroradiologie.

12. Kolokvium, zkouška.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti problematiky patologie v zobrazovacích metodách a přehled používaných metod.

Schopnosti:

Použití znalostí patologie při volbě vhodných zobrazovacích metod k vyšetření oběhového systému, diagnostice močového a pohlavního ústrojí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dokládal, Páč a kol., Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003

[2] Povýšil a kol., Speciální patologie 1-3, Praha: Karolinum, 1995-1997

[3] Mačák, Mačáková, Patologie, Praha, Grada, 2004

Doporučená literatura:

[4] Fleckestein, Tranum-Jensen, Anatomy in diagnostic imaging, 2nd edition,Blackwell publ., 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24707705.html