Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metoda konečných objemů v termodynamice tekutin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01MKOTT ZK
Garant předmětu:
Pavel Strachota
Přednášející:
Pavel Strachota
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Formulace systému Navierových-Stokesových rovnic pro stlačitelné proudění ve vektorovém tvaru ve 2D a 3D.

2.Základní schémata metody konečných objemů na strukturovaných a nestrukturovaných sítích, semidiskrétní schéma.

3.Aproximace gradientu na obecných nestrukturovaných sítích.

4.Schémata typu upwind, sítě typu staggered-grid.

5.Pokročilá schémata (TVD, ENO/WENO, MUSCL, MPFA), flux limitery.

6.Diskretizace okrajových podmínek metodou konečných objemů.

7.Formulace a diskretizace komplexních systémů rovnic proudění (vícefázové proudění, chemické reakce atd.).

8.Implementace metody, numerický software založený na metodě konečných objemů, paralelizace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.F. Moukalled, L. Mangani, M. Darwich: The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics, An Advanced Introduction with OpenFOAM and MATLAB, Springer, 2016.

2.T. Barth, M. Ohlberger: Finite volume methods: foundation and analysis. In Encyclopedia of Computational Mechanics, Wiley, 2004.

Doporučená literatura

3.R. Eymard, T. Gallouët, R. Herbin: Finite Volume Methods, In Handbook of Numerical Analysis Vol. VII, Elsevier, 2000.

4.H. K. Versteeg, W. Malalasekera: An introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method, Longman, 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5699406.html