Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Problémový seminář z dozimetrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PSE Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Kateřina Pilařová
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Pilařová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Problémový seminář z dozimetrie je koncipován jako předmět, který má studenty především motivovat k zájmu o dozimetrii a zároveň jim poskytnout základní informace o rozmanitých aplikacích ionizujícího záření v různých oblastech vědy, výzkumu, ale i běžného lidského života. Přednášky budou vedeny zejména studenty a doktorandy Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kteří jsou zaměstnáni nebo vykonávají svoji praxi v různých institucích, ústavech či nemocničních zařízení v tuzemsku (SÚRO, v.v.i., ÚJF AV ČR v.v.i., ÚJV Řež, ČMI, Nemocnice Na Homolce, FN v Motole, PTC Czech s.r.o.) i zahraničí (CERN, Fermilab). Obsahem přednášek bude nejen seznámit se s výzkumem a problematikou dozimetrie v praxi, ale i s návrhy témat bakalářských prací, které se k tématu přednášky vážou. Studenti tak získají lepší přehled o aspektech nabízených témat bakalářských prací a další specializace v rámci studia i po něm.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání základních znalostí a orientace v oboru dozimetrie a aplikací ionizujícího záření.

Schopnosti:

Základní orientace v aplikacích ionizujícího záření.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6775706.html