Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Separacní metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15SM ZK
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět je zaměřen na oblast separačních metod využívaných v radiochemii, převážně na rozdíly v přístupech, metodách a pracovních postupech oproti metodám v neaktivních odvětvích chemie.

Požadavky:

Absolvování kurzu Jaderná chemie a všech předepsaných laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1.Definice, rozdělení a výběr hlavních separačních metod.

2.Teorie extrakčních metod, extrakce chelátů a iontových asociátů.

3.Klasifikace extrakčních systémů a rozdělení činidel.

4.Aparatury a zařízení používané při extrakci.

5.Měniče iontů, popis a rozdělení.

6.Teorie a rozdělení chromatografických metod.

7.Extrakční a iontoměničová chromatografie.

8.Aparatury a praktické postupy pro chromatografické dělení látek, výběr činidel.

9.Termochromatografie.

10.Membránové procesy.

11.Destilace.

12.Elektrochemické metody.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem přednášky je předat studentům doktorského studia znalosti principů separačních metod používaných v radiochemii a jejich aplikací. Absolventi získají schopnost vybrat a vhodně aplikovat adekvátní separační metodu při řešení radiochemických problémů, případně inovovat a modifikovat stávající metody.

Studijní materiály:

Základní:

1.K. Štulík: Analytické separační metody, 2005, Karolinum

2.J Starý, M. Kyrš, M. Marhol: Separační metody v radiochemii, 1975, Academia, Praha

3.A.J. Dean: Chemical Separation Methods, 1969, Van Nostrad Reinhold Copany.

4.K. Volka a kol.: Analytická chemie II, 1997, VŠCHT Praha

Doporučená:

5.J. Kahovec (ed.): Separační a analytické metody v ochraně životního prostředí, 1996, sborník přednášek, Edice MAKRO M-21.

6.R.V. Mayer: Practical High-Performance Liquid Chromatography, 2004, John Wiley & Sons.

7.J. Rydberg et al. (eds.): Solvent extraction: Principles and practice, M. Dekker, 2004

8.Y. Marcus, A.S. Ketres: Ion Exchange and Solvent Extraction of Metal Complexes, 1969, J. Wiley.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2253106.html