Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Transportní jevy / Nerovnovážné systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TJNS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Igor Jex
Cvičící:
Igor Jex
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Seznámit studenty se základními pojmy potřebnými pro popis jevů přenosu ve fyzice. Studenti se seznámí s pojmy rozdělovací funkce, Boltzmannova transportní rovnice, H teorém. a aplikacemi těchto pojmů na konkrétní fyzikální problémy zvláště problematiku plazmatu.

Požadavky:

teoretická fyzika, termodynamika a statistická fyzika 02TEF1, 02TEF2, 02TSFA

Osnova přednášek:

1. Mikroskopický popis soustavy mnoha částic

2. Liouvillův teorém

3. Fluktuačně disipační teorém

4. Teorie lineární odezvy pro soustavu nabitých částic

5. Boltzmannova transportní rovnice

6. Boltzmannův H-teorém

7. Použití Boltzmannovy transportní rovnice

8. Molekulové potenciály a zobecněná transportní rovnice

9. Rovnice BBGKY

10. Metody řešení Boltzmannovy rovnice

11. Fokker-Planckova rovnice

12. Kvantové kinetické rovnice

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Osvojení si základů transportní teorie

Schopnosti:

Aplikace transportní teorie na základní problémy plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Landau L.D., Lifsic, Teoretická fyzika X, Nauka Moskva 2004

Doporučená literatura:

[2] Kvasnica J.: Statistická fyzika, Academia Praha, 2003

[3] Kracík J., Šesták B., Aubrecht L.: Základy klasické a kvantové fyziky plazmatu, Academia Praha, 1974

[4] Jaeckle J., Einfuhrung in die Transportheorie, Vieweg Braunschweig, 1982

[5] A. I. Burshtein, Introduction to thermodynamics and kinetics theory of matter, Wiley, Weinheim, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24889405.html